חדשות

עדויות חדשות תומכות בטיפול אנדווסקולארי מאוחר בחולים נבחרים עם אירוע מוחי (מתוך כנס ה-ISC)

30/03/2021

 

מתוצאות מטה-אנליזה חדשה שפורסמו במהלך הכנס השנתי מטעם ה-International Stroke Conference עולות עדויות התומכות בטיפול אנדווסקולארי בחולים נבחרים עם אירוע מוחי, הפונים לטיפול רפואי בשלב מאוחר בחלון הזמנים, בין 6 עד 24 שעות לאחר הופעת תסמיני אירוע מוחי.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לספק הערכה מדויקת יותר של התועלת של טיפול אנדווסקולארי בחולים עם אירוע מוחי, כאשר הפרוצדורה מבוצעת בתוך 6 עד 24 שעות מהופעת התסמינים. נקודת 6 שעות נבחרה באופן שרירותי, כאשר זו משקפת את קו ההפרדה בין חלון זמנים מוקדם ומאוחר וכמעט כל ההנחיות ממליצות על גישות שונות, בתלות בשאלה אם החולים פנו לטיפול בתוך שש שעות מהופעת התסמינים, או בשלב מאוחר יותר.

 

הסקירה התבססה על נתונים משישה מחקרים: DAWN (שכלל חולים שטופלו בתוך 6-24 שעות מהופעת אירוע מוחי), DEFUSE 3 (6-16 שעות), ESCAPE (0-12 שעות), REVASCAT (0-8 שעות), RESILIENT (0-8 שעות) ו-POSITIVE (0-12 שעות). בסך הכול, מטה האנליזה כללה 505 חולים, 266 בקבוצת ההתערבות ו-239 בקבוצת הביקורת.

 

מרבית המחקרים דיווחו על מדד mRS (Modified Rankin Scale) כתוצא העיקרי וזה היה גם התוצא העיקרי של מטה האנליזה.

 

מהנתונים עולה כי טיפול אנדווסקולארי לווה בסיכוי גבוה יותר מכפליים לשיפור במדד mRS (יחס סיכויים של 2.54, p<0.0001). מספר החולים הנדרש לטיפול להפחתת מוגבלות עמד על 3. ממצאים אלו דומים מאוד לאלו שתוארו במטה-אנליזה HERMES, שכללה חולים שטופלו בשלב מוקדם בחלון הזמנים.

 

מניתוח התוצאים המשניים עלה הבדל של כמעט 27% בתוצא תפקודי טוב (מדד MRS של 0-2) בין שתי הקבוצות (45.9% בקבוצת ההתערבות, לעומת 19.3% בקבוצת הביקורת), אשר תורגם למספר נדרש לטיפול של 3.8 חולים.

 

מניתוח לפי תתי-קבוצות עלה כי התועלת של הטיפול הודגמה בכל תתי הקבוצות שנבחנו, כולל קבוצות שסווגו לפי מין, גיל, אתר החסימה, אופן ההתייצגות ומדד ASPECTS. באופן מפתיע, למרות שטיפול אנדווסקולארי הדגים תועלת הן בחלונות הזמנים של 6-12 שעות ושל 12-24 שעות מהופעת התסמינים, היקף התועלת היה גדול יותר משמעותית בקרב אלו שטופלו מאוחר יותר. יחס הסיכויים לתוצא טוב עם טיפול אנדווסקולארי באלו שהתייצגו בתוך 6-12 שעות מהופעת התסמינים עמד על 1.78, זאת בהשוואה ליחס סיכויים של 5.86 באלו שהתייצגו בתוך 12-24 שעות.

 

מהנתונים עולה כי עבור כל 100 חולים המופנים לטיפול אנדווסקולארי, 33 חולים צפויים לפחות מוגבלות ו-27 חולים ישיגו תפקוד עצמאי, בהשוואה לחולים אשר יקבלו טיפול סטנדרטי בלבד.

 

ממצאים אלו עשויים להוביל לשינוי ההנחיות לטיפול אנדווסקולארי בחולים עם אירוע מוחי הפונים בתוך 6-24 שעות מהופעת התסמינים.

 

מתוך כנס ה-ISC

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני