חדשות

עדויות חדשות תומכות בהשפעה חיובית של הורמון Oxytocin במבוגרים עם הפרעות מהספקטרום של אוטיזם (Mol Autism)

30/01/2020

 

מנתונים חדשים עולה כי מתן Oxytocin בתרסיס אפי עשוי להביא לשיפור בהתנהגות חוזרנית ובעיות היקשרות ויצירת מערכות יחסים קרובות במבוגרים עם הפרעות מהספקטרום של אוטיזם. בנוסף לכך, במאמר שפורסם בכתב העת Molecular Autism כותבים החוקרים כי השפעות Oxytocin נותרו עד שנה בחולים שקיבלו את הטיפול למשך ארבעה שבועות.

 

במסגרת המחקר נכללו 40 גברים מבוגרים עם הפרעות מהספקטרום של אוטיזם בתפקוד גבוה. המשתתפים חולקו באקראי לטיפול ב-Oxytocin (22 משתתפים, גיל ממוצע של 25 שנים) או פלסבו (18 משתתפים, גיל ממוצע של 24 שנים). במשך ארבעה שבועות, המשתתפים בקבוצת ההתערבות טופלו ב-Oxytocin במינון יומי של 24 יחידות בינלאומיות. אלו בקבוצת הפלסבו קיבלו תמיסת מי מלח.

 

התוצא העיקרי היה שיפור בתגובתיות חברתית, כפי שנקבע לפי מדד SRS-A (Social Responsiveness Scale for Adults). שיפור בהתנהגות חוזרנית הוגדר כתוצא משני, ביחד עם שיפור בהיקשרות ושיפור באיכות החיים. המדדים להערכת שינויים במאפיינים אלו הושלמו בתחילת המחקר, בתוך 24 שעות ממתן המנה האחרונה של התרסיס ובתום ארבעה שבועות טיפול, ארבעה שבועות לאחר הטיפול ושנה לאחר הטיפול.

 

החוקרים מדווחים כי לא זוהו הבדלים בין הקבוצות בתוצא העיקרי (תגובתיות חברתית). עם זאת, מניתוח הנתונים בתוך הקבוצות עלה כי מדדי SRS-A היו נמוכים יותר משמעותית מתחילת המחקר בקבוצת ההתערבות לאחר ארבעה שבועות טיפול רצוף, ארבעה שבועות לאחר המנה האחרונה של הטיפול ושנה לאחר סיום הטיפול. מצד שני, ירידה דומה זוהתה בקבוצת הפלסבו ארבעה שבועות לאחר סיום הטיפול (P=0.05), עדות לכך של-Oxytocin לא היה יתרון ספציפי על פני פלסבו.

 

עם זאת, בקבוצת ההתערבות תועד שיפור בתוצאים משניים, בהשוואה לקבוצת הפלסבו, כולל שיפור גדול יותר בהתנהגות חוזרנית. יתרה מזאת, מהערכת הנתונים בתוך קבוצה עלה כי חל שיפור במדדים להערכת התנהגות חוזרנית בקבוצת ההתערבות, בהשוואה לקבוצת הפלסבו בכל נקודות הזמן.

 

בקרב מטופלים בקבוצת ההתערבות תועד גם שיפור גדול יותר בהימנעות מהיקשרות, בהשוואה למשתתפים בקבוצת הפלסבו. יתרה מזאת, הימנעות מהיקשרות הייתה קטנה יותר משמעותית מתחילת המחקר בקבוצת ההתערבות בכל נקודות הזמן.  בקרב משתתפים בקבוצת הפלסבו לא תועד שיפור בתוצאים אלו.

 

החוקרים כותבים כי ממצאים אלו מבוססים על מחקר פיילוט ראשון בנושא וכי דרושים מחקרים רבים נוספים בנושא להערכת ההשפעות ארוכות הטווח והמנגנונים בבסיס ההשפעה של Oxytocin במקרים אלו.

 

Mol Autism. Published online January 21, 2020

 

לידיעה במדסקייפ

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני