חדשות

הבטיחות והיעילות של הזרקה אפידוראלית של סטרואידים להקלה על כאב רדיקולארי (Cochrane Database Syst Rev)

11/09/2020

 

מנתונים שפורסמו ב-Cochrane Database of Systematic Reviews עולה כי הזרקה אפידוראלית של סטרואידים עשויה לספק הקלה מעטה על כאבי רגליים ומוגבלות בטווח הקצר בחולים עם כאב רדיקולארי מעמוד-שדרה מותני-סקראלי. בנוסף, לא תועדו אירועים חריגים בטווח הקצר לאחר הזרקת סטרואידים או פלסבו לחלל האפידורלי.

 

מטרת המחקר הייתה לבחון את הבטיחות והיעילות של הזרקה סטרואידים לחלל האפידורלי אל מול הזרקת פלסבו על כאב ומוגבלות בחולים עם כאב רדיקולארי שמקורו בעמוד-שדדרה מותני-סקראלי.

 

החוקרים ערכו חיפוש בספרות הרפואית והתמקדו במחקרים שערכו השוואה בין הזרקת סטרואידים והזרקת פלסבו בחולים עם כאב רדיקולארי ממקור עמוד-שדרה מותני-סקראלי. הם כללו בסקירה 25 מחקרים, אשר סיפקו נתונים אודות 2,470 משתתפים.

 

מהנתונים עולה כי סביר להניח כי הזרקת סטרואידים לחלל האפידורלי הייתה מעט יעילה יותר מפלסבו בהפחתת כאב ברגל בטווח הקצר (הבדל ממוצע של 4.93- נקודות בסולם 0-100; עדויות באיכות מתונה). באשר למוגבלות, סביר כי הזרקת סטרואידים הייתה מעט יעילה יותר מפלסבו בהפחתת מוגבלות בטווח הקצר (הבדל ממוצע של 4.18- נקודות בסולם של 0-100; עדויות באיכות מתונה). עם זאת, השפעות הטיפול היו קטנות וייתכן כי אין להן חשיבות קלינית בעיניי החולים או הרופאים (כלומר, הבדל ממוצע קטן מ-10%).

 

מרבית המחקרים לא סיפקו מידע מספק אודות מועד והופעת אירועים חריגים ורק דיווחו על אירועים חריגים על-רקע הטיפול התרופתי, כלומר, אירועים שעורכי המחקר ייחסו לטיפול שניתן במסגרת המחקר. החוקרים כותבים כי הם מאוד לא-משוכנעים כי הזרקת סטרואידים לחלל האפידורלי אינה שונה מהזרקת פלסבו בתדירות אירועים חריגים מינוריים.

 

החוקרים קוראים להשלים מחקרים נוספים במטרה לספק עדויות באיכות טובה יותר אודות היעילות והבטיחות של הזרקת סטרואידים לחלל אפידורלי בחולים עם כאב גב תחתון רדיקולארי.

 

Cochrane Database Syst Rev . 2020

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני