מאמרי מערכת

התפתחות בילדות המוקדמת וחשיפה לתרופות אנטי-אפילפטיות במהלך ההיריון ודרך הנקה, מחקר פרוספקטיבי בילדים לנשים עם אפילפסיה/ דר' רויטל גנדלמן מרטון

30/07/2015

רקע

לחשיפה לתרופות אנטי-אפילפטיות במהלך ההיריון יש השפעה על המצב הקוגניטיבי, התפקוד המוטורי וההתנהגות. מחקרים מעטים מציגים נתונים על ההתפתחות בחודשים הראשונים בילדים לאמהות עם אפילפסיה. באופן כללי, מעודדים הנקה עד לגיל 6 חודשים, אולם המלצה זו שנויה במחלוקת בנשים עם אפילפסיה לאור האפשרות שחשיפה לתרופות אנטי-אפילפטיות באמצעות הנקה יכולה להזיק לתינוק המתפתח , בדומה להשפעות הטרטוגניות הקשורות עם חשיפה תוך-רחמית.

 

שיטות

אמהות בשבועות 13-17 להריונן גויסו למחקר נורבגי פרוספקטיבי, מבוסס-אוכלוסיה, בשנים 1999-2009. האמהות דיווחו על השפה, ההתנהגות והמיומנויות המוטורית והחברתית של ילדן תוך שימוש בכלי סקר מתוקננים בגיל 6 חודשים (n=78,744 ), 18 חודשים (61,351 n= ), ו- 36 חודשים (n=44,147 ). בנוסף, האמהות סיפקו מידע מפורט על הנקה במהלך השנה האחרונה. הסיכון להתפתחות בלתי תקינה בילדים בהתאם לאפילפסיה של האם או של האב (n=974 ) הוערך באמצעות OR והותאם לגיל האם, זוגיות, השכלה, עישון, הנקה, דכאון/חרדה, תוספת פולאט, ומלפורמציות קונגניטליות בילד.

 

תוצאות

בגיל 6 חודשים, לתינוקות לאימהות שנטלו תרופות אנטי-אפילפטיות (n=223 ) היה סיכון גבוה יותר להפרעה במיומנויות מוטוריות עדינות בהשוואה לקבוצת היחס (11.5% לעומת 4.8%, בהתאמה,

OR- 2.1 ). שימוש בתרופות אנטי-אפילפטיות מרובות בהשוואה לקבוצת היחס היה קשור עם תוצאה בלתי רצויה מבחינת מיומנויות מוטוריות עדינות  (25% לעומת 4.8%, בהתאמה, 4.3OR- ) ומיומנויות חברתיות (22.5% לעומת 10.2%, בהתאמה, 2.6OR- ). הנקה מתמשכת בילדים לנשים שהשתמשו בתרופות אנטי-אפילפטיות היתה קשורה עם התפתחות פחות פגועה בגילים 6 ו- 18 חודשים בהשוואה לילדים שלא ינקו או שינקו פחות מ- 6 חודשים. בגיל 36 חודשים, חשיפה לתרופות אנטי-אפילפטיות במהלך ההיריון היתה קשורה עם התפתחות פגועה ללא קשר למצב ההנקה בשנה הראשונה. לילדים של אמהות עם אפילפסיה שלא השתמשו בתרופות אנטי-אפילפטיות ולילדים של אבות עם אפילפסיה היתה התפתחות תקינה בגיל 6 חודשים.

 

מסקנות

חשיפה לתרופות אנטי-אפילפטיות במהלך ההיריון היתה קשורה עם פגיעה במיומנויות מוטוריות עדינות כבר בגיל 6 חודשים, בעיקר כאשר הילד נחשף לתרופות מרובות. לא נמצאו השפעות מזיקות להנקה. יש לעודד נשים עם אפילפסיה להניק את ילדיהן ללא קשר לטיפול בתרופות אנטי-אפילפטיות.

 

Veiby G, Engelsen BA, Gilhus NE. Early child development and exposure to antiepleptic drugs prenatally and through breastfeeding. A prospective cohort study on children of women with epilepsy. JAMA Neurol 2013;70:1367-74.

הצעות לקריאה נוספת:

 

Meador KJ, Baker GA, Browning N, et al.; NEAD Study Group. Effects of breasfeeding in children of women taking antiepileptic drugs. Neurology 2010; 75:1954-60.

Meador KJ, Baker GA, Browning N, et al.; NEAD Study Group. Effects of fetal antiepileptic drug exposure: outcomes at age 4.5 years. Neurology 2012;78:1207-14.

Nadebaum C, Anderson VA, Vajda F, et al. Language skills of school-aged children prenatally exposed to antiepileptic drugs. Neurology 2011;76:719-26.

Meador KJ, Baker GA, Browning N, et al.; NEAD Study Group. Cognitive function at 3 years of age after fetal exposure to antiepileptic drugs. N Engl J Med 2009;360:1597-605.

IkonomidoU C, Turski L. Antiepileptic drugs and brain development. Epilepsy Res 2010;88:11-22.

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני