חדשות

האם רגישות לחלב פרה בילדים מאובחנת ביתר, והאם זו עשויה לפגוע במאמצי הנקה? (JAMA)

22/04/2020

מאת נעה גנזבורג, Bsc

פורמולות מיוחדות המיועדות לילדים עם אלרגיה לחלב פרה (CMA-  cow’s milk allergy) הופכות לנפוצות ונמכרות יותר. במחקר חדש, מעלים חוקרים השערה כי ייחוס של תסמינים השכיחים בילדים, כמו בכי, הקאות ופריחה לאלרגיה לחלב פרה, עשויה להוביל לאבחנת-יתר, שבתורה עשויה לפגוע במאמצי ההנקה של האם (בשל ההמלצה להימנעות מוחלטת מצריכה של חלב פרה). מהממצאים עולה כי ברוב התינוקות עם CMA, החשיפה לחלבון חלב פרה בחלב האם הוא כל כך נמוך, שהוא אינו מעורר תגובה אלרגית.

החוקרים סקרו את הנחיות הטיפול ב-CMA, והעריכו קלינית שתיים מהן. ראשית, באמצעות סקירת ספרות , בחנו האם המנעות של האם והילד/ה מחלב אם יעילה בניהול של תסמינים שכיחים בילדים. שנית, סקרו החוקרים מידע שפורסם על הרכב חלב אם ואחוזי הסף לתגובה ל-CMA במקרה שבו חלבון חלב פרה בחלב האם עשוי לעורר תגובה בילד/ה הסובל/ת מ-CMA. בנוסף מציינים החוקרים כי הם תיעדו את המעורבות המסחרית בקביעת ההנחיות ל-CMA.

תשעה מסמכים של הנחיות טיפול שונות פורסמו בין 2012-2019 ל-CMA. שבע מתוכן מציעות כי CMA עשוי להיות גורם לתסמינים שכיחים בתינוקות. שבע מתוכן המליצו הימנעות גורפת של צריכת חלב פרה על ידי האם המניקה כדי לטפל בתסמינים השכיחים בתינוקות יונקים. החוקרים מצאו כי CMA מוכחת, באמצעות בדיקת רגישות למזון, נמצאה כמשפיעה רק על אחוז אחד מהתינוקות, בעוד שתסמינים שכיחים כמו בכי, הקאות או פריחה, דווחו ב15%-20% מהתינוקות. לדברי החוקרים, מסקירת מחקרים קליניים עולה כי אלה אינם מספקים מידע התומך בהימנעות מוחלטת של צריכת חלב פרה על ידי האם, כשהיילוד לא הוכח כסובל מ- CMA, כדי להימנע מתסמינים שכיחים אלה.  יתרה מזאת, עבור יותר מ-99% מהתינוקות עם CMA מוכחת, אלרגן החלב לא נמצא ברמה מספקת בחלב האם כדי לגרום תגובה אלרגית.

החוקרים מציינים כי שלוש מבין הנחיות הטיפול שנסקרו נתמכו על ידי יצרניות של פורמולה או יועצי שיווק, וכי למעלה משמונים אחוזים מבין כותבי ההנחיות דיווחו על איזשהו קונפליקט או אינטרס עם יצרני הפורמולה. לסיכום, הם כותבים, ההמלצות להתייחס לניהול תסמינים שכיחים בתינוקות כ-CMA אינן נתמכות בעדויות, במיוחד בעוללים יונקים שאינם צורכים חלב פרה בעצמם. יש להיזהר מהשפעה שלילית של הנחיות אלה על הנקה בשל פגיעה בתחושת הביטחון בהנקה של האם.

 https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2764081

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני