חדשות

טיפול במעכבי PCSK9 מלווה בסיכון מופחת לתרומבואמבוליזם ורידי והיצרות מסתם וותין (מתוך כנס מטעם ה-ACC)

24/04/2020

 

מניתוח פוסט-הוק של נתוני מחקרים גדולים שפורסמו לאחרונה ובחנו את השימוש במעכבי PCSK9 עולה כי לטיפול זה שני יתרונות לא-צפויים, כולל הפחתת שיעורי היארעות וחומרת תרומבואמבוליזם ורידי והיצרות מסתם וותין. מהעדויות עולה עוד כי השפעות אלו קשורות עם יכולת הטיפול התרופתי להפחית משמעותית את רמות Lp(a).

 

מחקר אחד כלל ניתוח פוסט הוק של אירועי תרומבואמבוליזם ורידי במחקר FOURIER להערכת Evolocumab (רפאטה), עם למעלה מ-27,500 משתתפים ובמחקר ODYSSEY OUTCOMES להערכת Alirocumab (פראלואנט) עם כ-19,000 משתתפים.

 

מהנתונים עולה כי עם Evolocumab, היארעות תרומבואמבוליזם ורידי ירדה באופן מובהק סטטיסטית ובהיקף של 29%, בהשוואה לחולים בקבוצת הפלסבו, בעוד שבקרב משתתפים במחקר ODYSSEY OUTCOMES שטופלו ב-Alirocumab נרשמה ירידה של 33% בשיעורי תרומבואמבוליזם ורידי, בהשוואה לאלו בקבוצת הפלסבו, הבדל אשר פספס רק במעט מובהקות סטטיסטית.

 

מניתוח משולב של נתונים אודות 46,488 משתתפים משני המחקרים עלה כי נרשמה ירידה של 31% עם מעכבי PCSK9, ממצא שהיה מובהק סטטיסטית ומדובר בדיווח הראשון לקשר מובהק סטטיסטית בין הטיפול בתרופות אלו ובין הפחתת היארעות תרומבואמבוליזם ורידי. החוקרים ממחקר ODYSSEY OUTCOMES דיווחו על ניתוח להערכת אירועי תרומבואמבוליזם ורידי בשנת 2019 ובעוד שהנתונים מהמחקר הצביעו על שיעור נמוך מספרית בהיקף של 33% עם Alirocumab, ההבדל היה כמעט מובהק סטטיסטית. ההשפעה על אירועי תרומבואמבוליזם ורידי זוהתה כשנה לאחר תחילת הטיפול.

 

מניתוח הממצאים עלו רמזים לפיהם ההשפעה של מעכבי PCSK9 על אירועי תרומבואמבוליזם הייתה בתיווך השפעת התרופות על ריכוז Lp(a).

 

מחקר שני התבסס על נתוני מחקר FOURIER ומצא כי בחולים שטופלו ב-Evolocumab תועד דפוס שיעורי היארעות אירועי היצרות מסתם וותין אשר היה כמעט זהה לדפוס אירועי תרומבואמבוליזם ורידי.

 

במהלך השנה הראשונה של המחקר, היארעות אירועי מסתם וותין היו כמעט זהים בקרב מטופלים ב-Evolocumab ואלו בקבוצת הפלסבו. עם זאת, לאחר 12 חודשים הראשונים, בקרב מטופלים ב-Evolocumab נרשמה ירידה מובהקת סטטיסטית של 52% בהיקף אירועי היצרות מסתם וותין, בהשוואה לאלו בקבוצת הביקורת. לכל אורך תקופת המחקר, טיפול ב-Evolocumab לווה בירידה יחסית של 34% באירועי היצרות מסתם וותין, בהשוואה לפלסבו, הבדל אשר לא היה מובהק סטטיסטית. הירידה שתועדה בשיעורי היצרות מסתם וותין לוותה בירידה דומה בהיקף פרוצדורות להחלפת מסתם וותין בקרב מטופלים ב-Evolocumab.

 

מניתוח הנתונים אודות כלל אירועי היצרות מסתם וותין ופרוצדורות החלפת מסתם וותין במחקר FOURIER ניתוח רב-משתני מצא כי אלו תועדו בשיעור גבוה יותר משמעותית בחולים עם ערכי Lp(a) גבוהים יותר בתחילת המחקר, אך ניתוח דומה לא הדגים קשר משמעותי בין היארעות אירועים אלו על-רקע היצרות מסתם וותין ובין ערכי LDL ההתחלתיים.

 

מתוך כנס מטעם ה-ACC

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני