חדשות

הערכת פגמים באפיתל הקרנית בזמן ניתוח LASIK וגורמי סיכון אפשריים לכך (Opthalmology)

10/01/2004

מחקר חדש מגלה שקיים קשר בין תוצאה של מבחן אדהסיה לפני ניתוח LASIK לבין הסיכון לפגיעה באפיתל הקרנית לאחריו.

 

במחקר השתתפו 268 חולים וסה"כ נותחו 500 עיניים בניתוחי LASIK.

 

מידת ההדבקות של אפיתל הקרנית הוערכה בתחילת הניתוח באמצעות ספוגית צלולוז (מבחן אדהסיה) וכמו כן נבדקו השכיחות, המיקום והגודל של פגמים באפיתל הקרנית שנוצרו בזמן הפרוצדורה.

 

החוקרים בדקו את הקורלציה בין תכונות שונות של החולים, כמו מחלות סיסטמיות, הפרעות רפרקציה וכיוב' לבין התוצאות של מבחני האדהסיה לפני הנתוח והתוצאות של הניתוח.

 

הפגמים באפיתל נצפו ב-51 קרניות (10.2%) ומתוך אלו ב-31 (6.2%) הפגם היה קטן וב-20 (4.0%) הוא היה גדול.

 

החוקרים דיווחו שמבחן האדהסיה היה חיובי (כלומר הדגים פגמים בהדבקות של הקרנית לסטרומה) ב-20 קרניות (64.5%) שאכן היה להם פגם קטן באפיתל אך לא גילה 11 (35.4%) מקרים נוספים (FN). לגבי פגמים גדולים שיעור התשובה החיובית של הבדיקה היה 80% עם 4% FN. לסיכום, ה- positive predictive valueשל הבדיקה היה 59%.

 

מבין המדדדים שנבדקו למציאת קורלציה לתוצאות הניתוח נמצא שרק לעובי עלה הקרנית (corneal flap) שנוצר בניתוח היתה חשיבות כגורם סיכון כאשר 40 (78.4%) מהמקרים בהם נמצא פגם באפיתל הופיעו בעיניים שעובי העלה שיצרו המנתחים היה 180-μm ורק ב10 (19.6%) ובמקרה אחד (2%) כאשר עובי העלה היה 160-μm ו-130-μm בהתאמה.

החוקרים ציינו שהממצאים הללו לא היו מובהקים סטטיסטית.

 

החוקרים סיכמו שיתכן שהפגמים באדהסיה של אפיתל הקרנית המתרחשים במהלך ניתוח LASIK קשורים בפגם אינטרינסי בממברנה הבזאלית, כפי שהודגם ע"י מבחן האדהסיה.

   

Opthalmology;Volume 111, Issue1, Pages 11-17 (January 2004)

 

לידיעה המלאה

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני