חדשות

האם באמת פשוט לאבחן או לשלול אי ספיקת לב חדה בבדיקת מעבדה אחת?/ מאת ד''ר יעקב גולדשטיין, האיגוד הקרדיולוגי

26/04/2018

אבחנה מהירה של אי ספיקת לב חדה (ר"ת AHF ) בפרזנטציה קלינית של קוצר נשימה בחדר מיון חשובה לבחירת גישה טיפולית מיטבית מידית. לעיתים אלגוריתמים קליניים, צילום החזה (ר"ת CXR), ואך בדיקת ריאות אל קולית (ר"ת LUS), לא מספקים אבחנה חד משמעית.

ביו מרקרים חלבוניים נתריורטיים פעילים מטיפוס B (ר"ת  BNP) נכנסו לשימוש כאמצעי אבחון מעבדתי משלים של   HFבכלל, אך ערכם משתנה עם הגיל ומצבי תחלואה שונים, וכיום רב הערכות מתבססות על פרגמנט הקצה החנקתי הלא פעיל ביולוגית (ר"ת NT – proBNP), אך גם הוא תלוי בפקטורים שונים.

התחום האפור בין הערכים כאבחנה, בעיקר במטופלים מבוגרים ובאלה עם מחלות כליה, רחב למדי לכן אגודים שונים אימצו ערכי סף שונים, לקבוצות גיל שונות לאיבון AHF כ rule -in, וגם חלקם הציעו ערכי סף יחיד ללא תלות בגיל לשלילת האבחנה כ rule – out.

מטרת המחקר ICON -RELOADED  (ר"ת של ICON Re-evaluation of Acute Diagnostic Cut-Offs in the Emergency Department):

·    תיקוף חיצוני של מדדי הסף בגילאים שונים של NT – proBNP (בערכת הבדיקה של ROCHE כ Elecsys proBNPII) לאבחון AHF וגם,

·    מדד סף יחיד כ rule out לא תלוי גיל (במדגם מטופלים במיון הפונים בגלל קוצר נשימה), כפי שהוצע במחקר קודם ICON (ר"ת של International Collaborative of NT-proBNP).

שיטות:

המחקר פרוספקטיבי רב מרכזי (ב 19 מרכזים אמריקאים וקנדים), כלל מטופלים מעל גיל 22 שפנו למיון בנשמת ועברו הליך אבחון של AHF, בלתי תלוי, כך שתוצאות  NT – proBNP לא דווחו לצוות הפוסק  אבחנה של AHF.

תוצא עיקרי:

נקבע כ1-) PPV של סף NT – proBNP תלוי גיל, לאבחון AHF כאשר בהתאם לקבוצת הגיל הספים היו :

·         גיל < 50 סף 450 pg\ml,

·         גיל 50-75 סף 900 pg\ml,

·         וגיל > 75 סף 1800 pg\ml

יחד עם 2-)  NPV של סף ערך   NT – proBNPיחיד של 300 pg\l בלתי תלוי בגיל, לשלילת אבחנה של AHF.

תוצאי משנה היו מדדים סטטיסטים של:

·         רגישות,

·         סגוליות,

·         ויחס ייתכנות חיובי (כ + LRּ) או שלילי (כ – LR) של בדיקת ה NT – proBNP, לאבחןAHF .

 

להמשך הסקירה באתר האיגוד הקרדיולוגי

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני