Flu

חדשות

שר הבריאות הודיע על מהלך למניעת התפשטות השפעת והרחבת התחסנות האוכלוסייה: חיסונים נגד שפעת ינתנו לילדים בבתי הספר.

20/09/2016

החל משנת הלימודית הנוכחית, תשע"ז,  יקבלו תלמידי כיתות ב' חיסון נגד מחלת השפעת במסגרת חיסוני השגרה הניתנים בבתי הספר.

במשרד הבריאות, מעריכים כי  נגיף השפעת מביא לריבוי ממשי של מקרי תחלואה כל שנה, כולל תחלואה קשה, ואף מקרי פטירה. מתן חיסונים אלה הם המענה הטוב ביותר הקיים להגנה על האוכלוסייה מפני שפעת.

תלמידי בית ספר הינם קבוצת סיכון לחלות בשפעת והינם גורם עיקרי בהפצת המחלה לקהילה. באנגליה - תכנית לחיסון ילדי בית ספר, בעונת החורף  2014-2015, הביאה לירידה של כ-94% בביקורי רופא בעקבות מחלת השפעת באזורים בהם ניתן החיסון, 74% ירידה בביקורים בחדרי המיון עקב שפעת, וירידה של 93% באשפוזים. כמו כן, נצפתה ירידה במדדים אלה גם בקבוצות גיל שלא חוסנו, בעוצמה פחותה. חיסון ילדי בתי הספר נגד שפעת צפוי להגן על הילדים, וגם על הסובבים אותם.


לפיכך, הורה שר הבריאות יעקב ליצמן על מתן החיסון כנגד מחלת השפעת לילדי בית ספר, כדי להנגיש את החיסון לאוכלוסייה חשובה זו. מדובר בתכנית מודולרית, בכך שתוסיף שכבת גיל אחת מדי שנה עד לכיסוי 5 שכבות גיל בסיום התכנית.


בתום היערכות מיוחדת ומקיפה, בידי האגף לשירותי בריאות הציבור בראשותו של פרופ' איתמר גרוטו משנה למנכ"ל משרד הבריאות, יקבלו הורים לילדי כיתות ב', דף מידע אודות החיסון, מספק שרותי הבריאות לתלמיד.


לתשומת לב ההורים – יש לעדכן את אחות בית הספר במקרים הבאים:  

 

אם ביום מתן החיסון הילד סובל ממחלת חום חדה. במקרה זה עשויה האחות להחליט שמתן החיסון יידחה עד להחלמה.

אם לילדכם הייתה תופעת לוואי לאחר מנה קודמת של חיסון נגד שפעת.

אם לילדכם אלרגיה לביצים.

אם ילדכם קיבל חיסון נגד שפעת מה- 01.09.16 ואילך

למידע זה חשיבות גבוהה לצורך קבלת החלטה על ביצוע החיסון.

חשוב לדעת, לחלק מהתלמידים יתכנו תופעות (תגובות) לאחר קבלת החיסון. לרוב, מדובר בתופעות קלות וחולפות כגון: תופעות מקומיות אודם, כאבים מקומיים ונפיחות באזור ההזרקה, הנמשכים לרוב כיום או יומיים לאחר החיסון. תופעות כלליות חום, צרידות, שיעול, גירוי בעיניים, כאבי שרירים, כאבי ראש, גרד, עייפות, הנמשכים לרוב כיום או יומיים לאחר החיסון.

 

יש לציין כי ילדים שמקבלים חיסון נגד שפעת בפעם הראשונה צריכים לקבל שתי מנות בהפרש של חודש. במקרה שהילד מתחסן לראשונה, יש להשלים את המנה השנייה במסגרת קופת החולים, חודש לאחר המנה הראשונה.

במידה שהילד חוסן בעבר נגד שפעת אין צורך במנות נוספות לשנה זו.

 

נמסר על ידי דוברות משרד הבריאות

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני