Flu

חדשות

מרבית המקרים של הפרעת קשב וריכוז בילדות אינם חולפים לחלוטין בבגרות (American Journal of Psychiatry)

17/08/2021

 

הסברה כי כמחצית מהמקרים של הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות בילדות נעלמים בבגרות עשויה להיות לא-מדויקת, כאשר במרבית המקרים ישנם תסמינים של ההפרעה גם בבגרות, כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת American Journal of Psychiatry.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי ישנם מחקרים רבים שבחנו את הימשכות הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות מהילדות לגיל מבוגר. עם זאת, אין נתונים רבים אודות שיעורי ההפוגה (היעלמות תסמינים וליקוי), הישנות והחלמה (הפוגה ממושכת לאורך הזמן).  מרבית המחקרים הגדירו הפוגה רק כאי-עמידה בקריטריוני ה-DSM להגדרת הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות.

 

במסגרת המחקר הנוכחי ביקשו החוקרים לבחון את שיעורי ההחלמה מהפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות בילדות. הם בחנו את הנתונים אודות 558 ילדים עם ההפרעה שלקחו חלק במחקר Multimodal Treatment Study of ADHD, במהלכו הם השלימו הערכה בשמונה נקודות זמן לאורך המעקב, שנע בין שנתיים (גיל ממוצע של 10.44 שנים) ועד 16 שנים (גיל ממוצע של 25.12 שנים) מתחילת המחקר.

 

החוקרים זיהו משתתפים בהפוגה מלאה, בהפוגה חלקית או עם הימשכות תסמיני הפרעת הקשב בכל נקודת זמן, בהתאם לדיווחי ההורים, מורים ודיווחים-עצמיים אודות תסמיני הפרעת הקשב, פניה לקבלת טיפול רפואי והפרעות פסיכיאטריות ושימוש בחומרים.

 

מהנתונים עולה כי כ-30% מהמשתתפים היו בהפוגה מלאה בנקודת זמן כלשהי במהלך המעקב; עם זאת, ב-60% תועדה הישנות הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות לאחר הפוגה ראשונית. ב-9.1% מהמדגם תועדה הפוגה ממושכת עד תום תקופת המחקר וב-10.8% תועדה הפרעת קשב יציבה וקבועה לאורך נקודות זמן במהלך המחקר. ב-63.8% מהמשתתפים תועדו תקופות של הפוגה והישנות, לסירוגין, לאורך הזמן.

 

לאור ממצאי המחקר, הערכת גורמים העשויים להשפיע על שינויים בתסמינים (דוגמת מצב סביבתי, בריאות גופנית) צריכה להוות חלק מרכזי בהערכה וטיפול בהפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות לאורך החיים. החוקרים קוראים להשלים מחקרים נוספים במטרה להבין טוב יותר את הגורמים הסביבתיים והביולוגיים העשויים להשפיע על השינויים בתסמיני ההפרעה, או התערבויות רפואיות העשויות להיות בעלות השפעה משמעותית על הפרעה זו.

 

על-סמך ממצאים אלו, רופאים יכולים להסביר למטופליהם כי במרבית המתבגרים והמבוגרים הצעירים עם הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות, ניתן לצפות להקלה לפחות לסירוגין בתסמיני הפרעה לאורך הזמן וכי זו עשויה להיות מושפעת מגורמים אישיים או מנסיבות החיים.

 

American Journal of Psychiatry 2021

 

לידיעה ב-Healio

 

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני