Flu

חדשות

שימוש בהקרנות ממוקדות בסרטן ריאה עמיד לטיפול (ASTRO)

02/11/2021

מאת יהונתן ניסן, סטודנט לרפואה באוניברסיטת תל אביב ופרמדיק

טיפול בהקרנות ממוקדות המכוונות לנגעים בודדים, העמידים לטיפול סיסטמי (אוליגו-פרוגרסיבים), בסרטן ריאות גרורתי של תאים שאינם קטנים (NSCLC), האריך משמעותית את משך הזמן ללא החמרה של המחלה, כך מצביעות תוצאות ניסויים קליניים שהוצגו השבוע במפגש השנתי של האגודה האמריקאית לקרינה אונקולוגית (ASTRO).

המחקר כלל 102 חולים עם NSCLC גרורתי שטופלו בקו אחד או יותר של טיפול סיסטמי, והיו בעלי נגעים אוליגו-פרוגרסיביים הניתנים לטיפול בקרינה ממוקדת, כאשר אוליגו-פרוגרסיה הוגדרה כהחמרה של ≤ 5 נגעים בודדים בסריקת PET-CT. המטופלים חולקו באופן אקראי לקבוצה שתטופל בקרינה לכל הנגעים המתקדמים בנוסף לטיפול סטנדרטי פליאטיבי ולקבוצה שתטופל באופן סטנדרטי בלבד. לחולים שהוקרנו היה משך זמן חציוני ללא החמרה של 44 שבועות, בהשוואה ל-9 שבועות עבור אלו שקיבלו טיפול סטנדרטי בלבד (P = .002).  לעומת זאת, שיעור הופעת תופעות הלוואי היה גבוה יותר בקבוצת ההקרנות, אלו התרחשו ב-61% מחולי הקבוצה, וב-40% מחולי קבוצת הטיפול הסטנדרטי(P=0.13) .

פרופסור קליפורד רובינסון, מומחה לאונקולוגיה באוניברסיטת וושינגטון, סנט לואיס, העיר כי "קיימת משיכה עצומה לשימוש בהקרנות במצבי אוליגו-פרוגרסיה, לעומת המשך טיפול מערכתי בלבד", כך על פי רובינסון. "הן מאפשרות לחולים להתמיד בטיפול הסיסטמי הראשוני, אשר כתוצאה מהוספת הקרינה, נעשה יעיל יותר בטיפול במחלתם". טיפולים סיסטמיים בקו הראשון הם היעילים והנסבלים ביותר, הוא המשיך, והחלפת טיפול סיסטמי, הנמנעת על ידי הוספת טיפול קרינתי, הינה בעלת פוטנציאל לרעילות רבה יותר ויעילות פחותה. לכן, ההקרנות הפכו לפופולריות יותר ויותר במחלה אוליגו-פרוגרסיבית, כפי שמודגם בתוצאות מחקר זה. "הניסוי הזה הוא הראשון שבחן בקפידה חולים בסרטן ריאות והראה את מה שקיווינו לראות - שימוש בהקרנות לאחר אוליגו-פרוגרסיה מביא לשיפור השרידות והארכת משך הזמן ללא החמרה בהשוואה לטיפול הסטנדרטי בלבד. לא זו אף זו, שיפור זה הושג עם שיעור עליה מוגבל יחסית בתופעות הלוואי וברעילות".

"אלו נתונים מרגשים מאוד ומעניקים תמיכה לפרקטיקה השכיחה יותר ויותר של טיפול במחלה אוליגו-פרוגרסיבית", הוסיף רובינסון. "יחד עם זאת, מכיוון שרוב תופעות הלוואי החמורות של ההקרנות הממוקדות מתרחשות מאוחר יותר, יש צורך במעקב ארוך יותר, אם כי ייתכן שההישרדות החציונית של החולים לא תגיע לנקודת זמן זו. לעת עתה, אין לשנות את הפרקטיקה בהתבסס על תוצאות אלו, אך הן נושאות בחובן תקווה משמעותית לשיפור בטיפול בנגעים אוליגו-פרוגרסיבים בסרטן ריאות".

לכתבה ב-Medscape

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני