HPV

חדשות

שכיחות גבוהה של בדיקות סקר מיותרות לסרטן צוואר הרחם בנערות (JAMA Internal Medicine)

11/01/2020

 

במרבית הנערות אין המלצה להשלים בדיקות סקר לסרטן צוואר הרחם במסגרת ביקורים שגרתיים, אך למרות זאת גניקולוגים רבים עושים זאת, כך עולה מנתונים ארציים חדשים, שפורסמו בכתב העת JAMA Internal Medicine.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את שיעורי הימצאות בדיקות סקר לסרטן צוואר הרחם (כולל בדיקה ידנית של האגן או משטח Pap), העשויות להיות מיותרות, בקרב נערות מתבגרות ונשים מתחת לגיל 21 שנים בארצות הברית.

 

החוקרים השלימו ניתוח חתך של נתונים מסקר National Survey of Family Growth בין ספטמבר 2011 ועד ספטמבר 2017, אשר התמקד במדגם מבוסס-אוכלוסיה של נשים צעירות בגילאי 15-20 שנים (3,410 משתתפות). התוצא העיקרי היה השלמת בדיקת אגן ידנית או משטח Pap במהלך 12 החודשים האחרונים ושיעור הבדיקות העשויות להיות מיותרות לזיהוי סרטן צוואר הרחם.

 

מבין הנשים הצעירות בגילאי 15-20 שנים בארצות הברית בשנים 2011-2017, 4.8% משתתפות היו הרות, 22.3 השלימו בדיקות לזיהום המועבר במגע מיני, 4.5% קיבלו טיפול או תרופה לזיהום המועבר במגע מיני במהלך 12 החודשים האחרונים. רק 2.0% מהמשתתפות דיווחו על שימוש בהתקן תוך-רחמי ו-33.5% השתמשו לפחות בסוג אחד של אמצעי למניעת היריון במהלך השנה האחרונה.

 

מבין הנשים הצעירות בגילאי 15-20 שנים בארצות הברית, אשר השיבו לסקר בשנים 2011-2017, כ-2.6 מיליון השיבו כי הרופא השלים בדיקת אגן ידנית במהלך השנה האחרונה. ייתכן כי כמחצית מהבדיקות הללו (54.4%) היו מיותרות.

 

החוקרים זיהו קשר בין השלמת בדיקה ידנית של האגן ובין השלמת משטח Pap (יחס הימצאות מתוקן של 7.12), בדיקה לזיהום המועבר במגע מיני (יחס הימצאות מתוקן של 1.31). בנוסף, החוקרים מדווחים כי כ-2.2 מיליון נשים צעירות (19.2%) דיווחו על השלמת בדיקת Pap במהלך השנה האחרונה ו-71.9% מהבדיקות הללו סווגו ככאלו שייתכן והיו מיותרות.

 

ממצאי המחקר מעידים כי למעלה ממחצית מבדיקות האגן הידניות וכ-75% מבדיקות Pap שבוצעו בנשים בגילאי 15-20 שנים במהלך השנים 2011-2017 היו ככל הנראה מיותרות, עם חשיפת הנשים לנזקים אפשריים.

 

JAMA Internal Medicine 2020

 

לידיעה ב-MedPage Today

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני