HPV

חדשות

ההשפעה של תכנית החיסונים הלאומית לוירוס הפפילומה באוסטרליה על יבלות באברי המין (Lancet infectious diseases)

07/08/2021

מאת יהונתן ניסן, סטודנט לרפואה באוניברסיטת תל אביב ופרמדיק

מחקר שפורסם ב-Lancet infectious diseases הראה כי תכנית החיסונים הלאומית ל-HPV באוסטרליה, שהייתה ניטרלית למגדר, הובילה להפחתה ניכרת ומתמשכת ביבלות באברי המין בקרב נשים אוסטרליות והטרוסקסואליות, עם ירידה ניכרת במיוחד בקרב אנשים צעירים שקיבלו את החיסון בבית הספר.

תכנית החיסונים הלאומית לוירוס הפפילומה האנושי (HPV) באוסטרליה הנמצאת במימון ממשלתי, התחילה באפריל 2007 לבנות ולנשים צעירות ובפברואר 2013 לבנים. החל מה-31 בדצמבר 2018, כל הנשים שנולדו באוסטרליה מתחת לגיל 38 שנים וגברים מתחת לגיל 21 היו זכאים לחיסון ל-HPV ללא עלות (של 4 זנים או 9 זנים). מטרת המחקר הייתה לבחון את המגמות באבחון יבלות באברי המין בקרב נשים הטרוסקסואליות ילידות אוסטרליה שהגיעו למרפאות בריאות מינית ברחבי אוסטרליה לפני ואחרי כניסתה של תוכנית החיסון ל-HPV שהייתה ניטראלית למגדר החל מפברואר 2013.

המחקר שכלל 121,038 גברים ו-341,116 נשים הדגים ירידה של 58% (יחס שכיחות 0.42, רווח בר סמך של 95%, 0.40-0.44) באבחנות החדשות של יבלות באברי המין אצל נשים וירידה של 45% (0.55, 0.53-0.57) באבחנות החדשות של יבלות באברי המין אצל גברים הטרוסקסואליים לאחר תחילת תוכנית החיסונים בשנת 2007. הירידה הגדולה ביותר ביבלות באברי המין נצפתה אצל אנשים צעירים יותר, והייתה ירידה בהיקף ההפחתה עם העלייה בגיל (הפחתה של 80%, 72%, 61%, 41%, 16% בנשים בגילאי 15-20 שנים, 21-25 שנים, 26-30 שנים, 31-35 שנים ומעל 36 שנים בהתאמה; 70%, 61%, 49%, 37% ו-29% הפחתה בגברים בגילאים 15-20 שנים, 21-25 שנים, 26-30 שנים, 31-35 שנים ומעל 36 שנים בהתאמה). הפחתות ניכרות נצפו בקרב נשים (0.32, 0.28-0.36) ואצל גברים (0.51, 0.43-0.61) בגילאי 15-20 שנה בתקופת החיסון לנשים בלבד, ולאחר מכן הפחתה ניכרת יותר בקרב נשים (0.07, 0.06-0.09) וגברים (0.11, 0.08-0.15) בגילאי 15-20 שנים בתקופת החיסונים שניתנו לשני המגדרים.

למאמר ב-Lancet infectious diseases

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני