HPV

חדשות

צניחה בהיקף ממאירויות צוואר רחם על-רקע HPV בעקבות חיסונים כנגד הנגיף (JAMA Pediatrics)

26/12/2021

 

שעור ממאירויות צוואר רחם על-רקע זיהום בנגיף HPV (Human Papillomavirus) ירדו משמעותית בקרב נשים בגילאי 15-39 שנים בארצות הברית לאחר התחלת מתן חיסונים כנגד הנגיף, כך עולה מנתונים שפורסמו בכתב העת JAMA Pediatrics.

 

החוקרים השלימו את המחקר במטרה להשוות את שיעורי ההיארעות והתמותה של נשים עם סרטן צוואר רחם על-רקע זיהום בנגיף HPV.

 

במחקר בחנו החוקרים את שיעורי ההיארעות והתמותה בקרב נשים בין ינואר 2001 ועד דצמבר 2015, אל מל השיעורים המקבילים שתועדו בין ינואר 2010 ועד דצמבר 2017. החיסון כנגד נגיף HPV הומלץ לראשונה לבנות ונשים צעירות בגילאי 11 עד 26 שנים בשנת 2006. הם בחנו בנפרד את התוצאות בשלוש קבוצות גיל – 15 עד 24 שנים, 25 עד 29 שנים ו-30 עד 39 שנים.

 

בין השנים 2001 עד 2005, שיעורי היארעות ממאירות צוואר רחם על-רקע הזיהום הנגיפי בשלוש קבוצות הגיל עמדו על 0.86, 6.08 ו-13.6 מקרים ל-100,000 נשים, בהתאמה. שיעורי התמותה המקבילים עמדו על 0.08, 0.57 ו-1.95 מקרים ל-100,000 נשים, בהתאמה.

 

בין השנים 2010 עד 2017, שיעורי ההיארעות בשלוש קבוצות הגיל עמדו על 0.54, 5.1 ו-12.1 מקרים ל-100,000 מקרים, בהתאמה. שיעורי התמותה בקבוצות אלו עמדו על 0.04, 0.59 ו-1.86 מקרים ל-100,000 נשים, בהתאמה.

 

שיעורי ההיארעות פחתו בשלוש קבוצות הגיל, כאשר ההבדל הגדול ביותר תועד בקרב אלו בגילאי 15 עד 24 שנים, בהן נרשמה ירידה ל 37.7% בשיעורי ההיארעות. בקרב נשים בגילאי 25 עד 29 שנים נרשמה ירידה של 16.16% בשיעורי ההיארעות ובאלו בגילאי 30 עד 39 שנים נרשמה ירידה של 8.03% בשיעורי היארעות ממאירויות צוואר רחם על-רקע זיהום בנגיף HPV.

 

ממצאי המחקר מעידים על ירידה בשיעורי היארעות סרטן צוואר רחם בהתאם לטווח הגילאים עבורו הומלץ מתן החיסון כנגד זיהום בנגיף HPV והעדויות מצביעות על ירידה בשיעורי התמותה עקב הממאירות על-רקע החיסון כנגד הנגיף.

 

JAMA Pediatrics 2021

 

לידיעה ב-Healio

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני