חדשות

דחיית דנרבציה כלייתית לאיזון לחץ דם אינה פוגעת בסיכויי ההצלחה של הפרוצדורה (מתוך כנס PCR)

30/06/2020

 

דחיית דנרבציה כלייתית בהנחיית אולטרה-סאונד אינה פוגעת בהיקף הפחתת לחץ דם לאחר הפרוצדורה ומנתוני מחקר RADIANCE-HTN SOLO שהוצגו במהלך הקורס האלקטרוני PCR, אשר נערך השנה במקום כנס ה-EuroPCR שבוטל.

 

החוקרים דיווחו בעבר על השפעה מתונה על לחץ הדם הסיסטולי האמבולטורי במהלך שעות היום חודשיים לאחר דנרבציה כלייתית, עם ירידה גדולה יותר בהיקף של 6.3 מ"מ כספית, בהשוואה לפרוצדורת דמה.

 

במסגרת המחקר הופסק הטיפול התרופתי לאיזון לחץ הדם במהלך 4 שבועות טרם הקצאה אקראית. החולים נותרו ללא טיפול תרופתי לאיזון לחץ הדם למשך חודשיים, אלא אם לחץ הדם עלה לערכים גבוהים. לאחר 2-5 חודשים, הועלה בהדרגה הטיפול התרופתי לאיזון לחץ הדם במידה ומדדי לחץ דם ביתי עמדו על 135/85 מ"מ כספית ומעלה.

 

החוקרים זיהו 31 חולים שחצו מקבוצת טיפול דמה לדנרבציה כלייתית עד ינואר 2020. מעבר לקבוצת ההתערבות הותר לאחר 12 חודשי מעקב כאשר מדדי לחץ דם סיסטולי אמבולטורי במהלך שעות היום עמדו על 135 מ"מ כספית ומעלה או כאשר לחץ הדם הדיאסטולי עמד על 85 מ"מ כספית ומעלה. מאפייני הבסיס של חולים במדגם זה היו די דומים לכלל קבוצת טיפול דמה. המעבר לקבוצת הדמה בוצע 23 חודשים לאחר ההקצאה האקראית, בממוצע. בנקודה זו, לחץ הדם האמבולטורי בשעות היום עמד בממוצע על 145/90 מ"מ כספית והחולים נטלו בממוצע 1.2 תרופות לאיזון לחץ הדם.

 

דנרבציה כלייתית בוצעה בהצלחה עם מערכת Paradise System בכל 31 החולים ובקרב החולים שחצו מקבוצת הדמה לדנרבציה כלייתית למעלה משנה לאחר ההקצאה האקראית נרשמה ירידה בלחץ הדם האמבולטורי במהלך שעות היום בהיקף של 11.2/7.1 מ"מ כספית לאחר חודשיים ובהיקף של 12.2/8.6 מ"מ כספית לאחר שישה חודשים – ללא שינוי במספר התרופות לאיזון לחץ הדם – בהשוואה לערכי לחץ הדם טרם המעבר לקבוצת ההתערבות.

 

לאורך 6 חודשים, בקרב חולים שחצו לקבוצת ההתערבות לא תועדו מקרי תמותה, מחלת כליות סופנית, תסחיפים שהובילו לפגיעה באיברי מטרה, סיבוכים וסקולאריים שדרשו התערבות, משבר יתר לחץ דם, או היצרות חדשה של העורק הכלייתי.

 

מהמעקב אחר חולים בקבוצת טיפול דמה שחצו לקבוצת ההתערבות עלה כי לא היה כל נזק עקב דחיית דנרבציה כלייתית עד השלמת הגברת טיפול תרופתי.

 

החוקרים מסכמים כי ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם תוצאות מחקר SOLO. עם זאת, למרות שממצאי מחקר RADIANCE-HTN SOLO העידו על תוצאות חיוביות בטווח הקצר, דרושים נתונים נוספים במטרה לקבוע את הבטיחות והיעילות בטווח הארוך של דנרבציה כלייתית בהנחיית אולטרה-סאונד.

 

מתוך כנס PCR

 

לידיעה ב-MedPage Today

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני