IBD

חדשות

מה בין הנקה ובין הסיכון לאסתמה בילדות? (Cureus)

31/12/2021

 

מנתונים שפורסמו בכתב העת Cureus עולה כי הנקה בלעדית וממושכת מספקת הגנה מפני התפתחות אסתמה בילדים.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי החשיבות של הנקה בהתפתחות אסתמה בילדות שנויה במחלוקת מזה שנים רבות. מרבית המחקרים בנושא התמקדו במדינות מפותחות עם נתונים מעטים ממדינות מתפתחות.

 

החוקרים השלימו מחקר מקרה-ביקורת מותאם בהודו, אשר כלל 180 ילדים עם אסתמה (מקרים) ו-180 ילדים ללא אסתמה (ביקורות). שאלון סטנדרטי שימש לאיסוף נתונים דמוגרפיים, היסטוריה רפואית ומידע אודות הנקה. תפקודי ריאות הושלם בכל אחד מהילדים שלקחו חלק במחקר וניתוח סטטיסטי בחן את הקשר בין הנקה ובין אסתמה ותפקוד ריאתי.

 

חציון משך ההנקה בקבוצת המקרים עמד על 5 חודשים, בהשוואה ל-9 חודשים בקבוצת הביקורת. שיעורי הנקה בלבד עמדו על 60% מהאימהות (50% מהאימהות בקבוצת המקרים ו-69% מהאימהות בקבוצת הביקורת).

 

הנקה בלבד לוותה בסבירות נמוכה ב-46% לאסתמה ומשך ההנקה נקשר בקשר מובהק סטטיסטית עם סיכוי נמוך יותר לאבחנה של אסתמה (יחס סיכויים של 0.87, רווח בר-סמך 95% של 0.79-0.94). הארכת משך ההנקה בחודש אחד לוותה בירידה של 23% בסיכון להתפתחות אסתמה.

 

הסיכויים לאסתמה אצל האם (יחס סיכויים של 21.4), עישון אבהי (יחס סיכויים של 1.44) ועישון אימהי (יחס סיכויים של 5.14) היו גבוהים יותר בקרב ילדים עם אסתמה, בהשוואה לילדים ללא אסתמה. עוד תואר קשר שלילי בין משקל הילד ומשך הנקה ובין התפקוד הריאתי.

 

היסטוריה של אסתמה באם, אלרגיות נלוות, עישון אבהי ורמת ההשכלה של האב נקשרו בקשר חיובי עם התפקוד הריאתי בכלל המדגם.

 

החוקרים קוראים לעודד הנקה והפסקת עישון במטרה לסייע במניעת התפתחות אסתמה. יש מקום להשלים מחקרים נוספים במטרה לבחון את הקשר בין משך ותדירות הנקה ובין תפקודי הריאות.

 

Cureus, November 2021

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני