חדשות

שילוב השתלת מח עצם אלוגנאית עם נוגדן חד-שבטי עשויה לשפר הישרדות חולים עם ALL עמיד (מתוך כנס ה-EBMT)

26/03/2021

 

מנתונים שהוצגו במהלך הכנס השנתי מטעם ה-European Society for Blood and Marrow Transplantation עולה כי השתלת מח עצם אלוגנאית עשויה לשפר את ההישרדות של חולים עם לויקמיה מסוג ALL (Acute Lymphoblastic Leukemia) עמידה או חוזרת, לאחר התחלת טיפול בנוגדן חד-שבטי.

 

מדגם המחקר כלל 110 חולים שהשיגו מצב ללא עדות למחלה שיירית מינימאלית, מהם 40 ילדים (36%) ו-70 (64%) מבוגרים. הגיל החציוני של כלל המשתתפים עמד על 23 שנים וחציון משך המעקב עמד על 24 חודשים. החוקרים מדווחים כי 57 חולים (52%) קיבלו טיפול בנוגדן חד-שבטי בשל הישנות המטולוגית ומחלה שיירית מדידה ו-53 חולים (48%) קיבלו את הטיפול בשל הישנות מולקולארית.

 

טיפול בנוגדן חד-שבטי לבדו וללא השתלת מח עצם אלוגנאית שימש ב-36 חולים (31%), מהם 30 חולים טופלו ב-Blinatumomomab ו-6 קיבלו טיפול ב-Inotuzumab. מבין המשתתפים במחקר, 74 חולים (69%) קיבלו תרומת מח עצם אלוגנאית מתורם תואם (38 חולים) או מתורם תואם באופן חלקי (36 חולים). כל החולים קיבלו טיפול ב-Cyclophosphamide לאחר-השתלה למניעת מחלת שתל כנגד מאחסן.

 

ניתוח הנתונים בוצע לאחר 2, 4 ו-6 חודשים מהתחלת טיפול בנוגדן חד-שבטי במטרה לקבוע את ההשפעה של השתלת מח עצם אלוגנאית על תוצאות השתלת מח עצם ולזהות את המועד האופטימאלי של השתלת מח עצם. תוצאי המחקר כללו את ההישרדות הכוללת וההישרדות ללא-מחלה.

 

מהנתונים עולה כי לאחר חודשיים לא היו הבדלים משמעותיים בין השתלת מח עצם מתורם תואם באופן מלא, טיפול בנוגדן חד-שבטי בלבד, או תרומת מח עצם מתורם תואם באופן חלקי. עם זאת, מניתוח הנתונים לאחר 4 חודשים עלו שיעורי הישרדות כוללת ושיעורי הישרדות ללא-מחלה שהיו טובים יותר לאר השתלת מח עצם מתורם תואם באופן מלא, אך לא מתורם תואם באופן חלקי, בהשוואה לטיפול בנוגדן חד-שבטי בלבד: שיעורי ההישרדות לאחר שנתיים עמדו על 75%, 50% ו-27.7%, בהתאמה ושיעורי ההישרדות ללא מחלה עמדו על 53.5%, 51.3% ו-16.6%, בהתאמה, בחולים לאחר השתלת מח עצם מתורם תואם, אלו שטופלו בנוגדן חד-שבטי בלבד וחולים לאחר השתלת מח עצם מתורם תואם באופן חלקי, בהתאמה. בנוסף, מניתוח הנתונים לאחר 6 חודשים עלה כי לא היה ערך מוסף להשתלה נוספת בכל הנוגע להישרדות הכוללת.

 

מתוך כנס ה-EBMT

 

לידיעה במדסקייפ

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני