חדשות

נטל התמותה של מלריה גבוה מההערכות הקודמות (LANCET)

14/02/2012

ע"פ אנליזה חדשה המתפרסמת במהדורת פברואר 2012 ב-LANCET , נטל התמותה העולמי הנגרם כתוצאה ממלריה הוא גבוה יותר באופן משמעותי מההערכות שהיו מקובלות עד כה.

המחברים מסבירים ברקע כי במהלך העשורים האחרונים נעשו מאמצים חוזרים ונשנים הן ברמה עולמית והן ברמה לאומית  להיאבק במחלת המלריה. מטרת החוקרים הייתה להעריך באופן מדוייק את המגמות והרמות של התמותה ממלריה, במטרה לסייע בקביעת יעדים עתידיים.

החוקרים אספו נתוני תמותה זמינים של מלריה באופן שיטתי בתקופה שבין 1980-2010 ופיתחו מודלים לחיזוי תמותה ממלריה תוך התחשבות בגורמים כמו גיל, מין, מדינה, ושנה. נעשה שימוש בגורמי מפתח לחיזוי תמותה ממלריה כמו למשל שכיחות של טפילי  Plasmodium falciparum , העמידות לטיפולים הניתנים נגד מלריה בקו ראשון ורמת ה-vector control במחלה.

המימצאים שהתקבלו במודל הראו עלייה בתמותה ממלריה מרמת בסיס של 995,000 בשנת 1980 לשיא של 1,817,000 בשת 2004 , וירידה ל-1,412,000 בשנת 2010 .

באפריקה בלבד, התמותה ממלריה עלתה מ-493,000 בשנת 1980 ל-1,613,000 בשנת 2004 , ו-1,133,000 בשנת 2010 .

מחוץ לאפריקה התמותה הייתה במגמת ירידה יציבה : כ-502,000 בשנת 1980 , ו-104,000 בשנת 2010.

החוקרים העריכו כמות גדולה יותר של מקרי תמותה בגילים של מעל גיל 5 מאשר נמצא בהערכות קודמות : כ-435,000 מקרי תמותה כאלה באפריקה ו-89,000 מחוץ לאפריקה בשנת 2010 .

החוקרים מסכמים כי המימצאים אליהם הגיעו באנליזה מראים שהנטל של תמותת המלריה גדול יותר ממה שהוערך בעבר, בעיקר בקרב מבוגרים. כמו כן הייתה ירידה מהירה בתמותה ממלריה באפריקה בגלל אמצעי שליטה יעילים יותר שנתמכו ע"י תרומות בינלאומיות.

עם זאת, הם מאמינים שיש להגדיל את התמיכה הבינלאומית בכדי להשיג את היעדים של מניעת מלריה והכחדת המחלה.

Lancet 2012; 379: 413–31

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני