חדשות

נייר עמדה חדש עם המלצות לטיפול הורמונאלי בנשים לאחר-מנופאוזה והסיכון לסרטן שד בתגובה להמלצות הסוכנות האירופית לתרופות (BMS, IMS, EMAS, RCOG ו-AMS)

07/04/2021

מאת ד"ר עמית עקירוב

 

ועידת PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) מטעם הסוכנות האירופית לתרופות (European Medicines Agency) דרשה עדכון נתוני הבטיחות בעלון טיפול בכל מוצרי טיפול הורמונאלי לנשים לאחר-מנופאוזה המכילים אסטרוגן, הכולל התייחסות ספציפית לסיכון לסרטן שד. המלצה זו מבוססת על מטה-אנליזה CGHFBC ואינה לוקחת בחשבון את ממצאי מחקרי Women's Health Initiative או את הנתונים ארוכי הטווח ממחקרים אלו.

 

בנייר עמדה חדש מטעם ה-BMS, IMS, EMAS, RCOG ו-AMS הוצגו ההמלצות אודות אופן הטיפול הטוב ביותר בנשים עם תסמינים משנית למנופאוזה, בתגובה להמלצות ועידת PRAC של סוכנות התרופות האירופאית במאי 2020.

 

המעבר למנופאוזה עשוי להשפיע באופן משמעותי על נשים רבות, כאשר למעלה מ-75% חוות תסמיני מנופאוזה, כרבע מתארת תסמינים חמורים וכשליש סובלות מתסמינים ממושכים. תסמיני מנופאוזה נמשכים בממוצע כשבע שנים. כמחצית מהנשים מדווחות כי תסמיני מנופאוזה השפיעו על חייהן בביתן ו-36% דיווחו כי מנופאוזה השפיעה על החיים החברתיים שלהן.

 

טיפול הורמונאלי למנופאוזה, בהשוואה לפלסבו, הדגים באופן עקבי שיפור בתסמיני מנופאוזה ובאיכות החיים של הנשים והינו הטיפול היעיל ביותר להקלה על תסמיני מנופאוזה. טיפול זה אינו מתאים לחלק מהנשים וישנן טיפולים חליפיים.

 

טיפול הורמונאלי חליפי וסרטן שד

תוצאות מטה-אנליזה CGHFBC אודות טיפול הורמונאלי חליפי והסיכון לסרטן שד הצביעו על עליה קטנה בסיכון האבסולוטי לסרטן שד. הנתונים מעידים על עליה תלוית-משך בסיכון לאבחנת סרטן שד עם טיפול הורמונאלי באסטרוגן בלבד ועם טיפול הורמונאלי חליפי משולב.

·         טיפול במשך 5 שנים החל מגיל 50 שנים והסיכון לסרטן שד בגילאי 50-69 שנים:

o        עם טיפול הורמונאלי חליפי משולב הניתן באופן רציף – מקרה נוסף אחד של סרטן שד לכל 50 נשים.

o        עם טיפול הורמונאלי חליפי משולב הניתן באופן עוקב – מקרה נוסף אחד של סרטן שד לכל 70 נשים.

o        עם טיפול הורמונאלי חליפי הכולל אסטרוגן בלבד – מקרה נוסף אחד של סרטן שד לכל 200 נשים.

·         טיפול במשך 10 שנים החל מגיל 50 והסיכון לסרטן שד בגילאי 50-69 שנים:

o        עם טיפול הורמונאלי חליפי משולב הניתן באופן רציף – שני מקרים נוספים של סרטן שד לכל 50 נשים.

o        עם טיפול הורמונאלי חליפי משולב הניתן באופן עוקב – שני מקרים נוספים של סרטן שד לכל 70 נשים.

o        עם טיפול הורמונאלי חליפי הכולל אסטרוגן בלבד – שני מקרים נוספים של סרטן שד לכל 200 נשים.

 

הסיכון לסרטן שד גבוה יותר עם טיפול משולב ורציף, בהשוואה לטיפול מחזורי. הסיכון לסרטן שד נותר מוגבר למעלה מעשור לאחר הפסקת טיפול הורמונאלי חליפי. חשיפה לאסטרוגן נרתיקי לא הובילה לעליה בסיכון לסרטן שד.

 

המחקרים כללו מספר קטן של נשים תחת טיפול בפרוגסטרון מיקרוני ולכן לא ניתן להסיק מסקנות אודות ההשפעה של טיפול זה על אבחנת סרטן שד. נראה כי הסיכון לסרטן שד עם משלב אסטרוגן עם Dydrogesterone נמוך יותר, בהשוואה לתכשירי פרוגסטרון סינתטיים אחרים, אם כי המטה האנליזה כללה מספר קטן יחסית של נשים תחת טיפול ב-Dydrogesterone.

 

טיפול הורמונאלי חליפי ואוסטיאופורוזיס

 

מעדויות ממחקרים אקראיים ומבוקרים וממטה-אנליזה עולה כי בנשים תחת טיפול הורמונאלי חליפי תועדה ירידה משמעותית בסיכון לכל שבר, בהשוואה לנשים שלא קיבלו טיפול הורמונאלי חליפי.

 

טיפול הורמונאלי חליפי ומחלות לב וכלי דם

 

ישנה חשיבות רבה למועד התחלת טיפול הורמונאלי חליפי בכל הנוגע להשפעה על הסיכון למחלות לב וכלי דם. מהנתונים עולה כי התחלת טיפול בתוך 10 שנים ממנופאוזה מלווה ככל הנראה בירידה בסיכון למחלת לב כלילית ותמותה עקב מחלות לב וכלי דם. מנתונים ארוכי-טווח ממחקר WHI עולה כי לא הייתה עליה בסיכון לתחלואה או תמותה על-רקע מחלות לב וכלי דם או תמותה מכל-סיבה בקרב נשים שהחלו טיפול הורמונאלי חליפי למעלה מעשר שנים לאחר-מנופאוזה.

 

טיפול הורמונאלי חליפי ותרומבואמבוליזם ורידי

 

בהשוואה לנשים שלא נוטלות טיפול הורמונאלי חליפי, טיפול הורמונאלי חליפי הניתן פומית מלווה בסיכון מוגבר לתרומבואמבוליזם ורידי. מתן אסטרדיול באופן טרנסדרמאלי לא צפוי להביא לעליה בסיכון לתרומבוזיס ורידי ומלווה בסיכון נמוך יותר בהשוואה למתן פומי של אסטרדיול.

 

לסיכום כותבים מחברי ההצהרה כי ה- BMS, IMS, EMAS, RCOG ו- AMS מאמינים בכך

 

שאין להציב מגבלות שרירותיות על השימוש בטיפול הורמונלי חליפי (HRT).  יתר על כן, לדעת המחברים, את  הערכת הסיכון לסרטן השד במטופלות HRT יש לעשות על בסיס פרטני ומותאם אישית,  וההחלטה באשר להמלצת הטיפול ב-HRT צריכה להיעשות אינדבידואלי תוך לקיחה בחשבון של  היתרונות הכוללים של HRT , לרבות ההשפעה על תסמיני גיל המעבר, השיפור באיכות החיים, התועלת הקרדיווסקולרית וההגנה על בריאות העצם.

 

 

Post Reproductive Health 2021,  Vol. 27(1) 49–55

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני