חדשות

טיפול בסטטינים אינו מעלה את הסיכון לדלקת מפרקים שגרונית (Arthritis Research & Therapy)

08/10/2021

 

במאמר שפורסם בכתב העת Arthritis Research & Therapy מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי בחולים תחת טיפול בסטטינים אין סיכון מוגבר לדלקת מפרקים שגרונית (Rheumatoid Arthritis).

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי יש עוד ועוד עדויות לפיהן לתרופות ממשפחת סטטינים יש השפעות פליאו טרופיות, כולל השפעות על תגובה חיסונית ודלקתית. מחקרים קודמים הצביעו על תוצאות סותרות בכל הנוגע לקשר בין טיפול בסטטינים והסיכון להתפתחות דלקת מפרקים שגרונית, כאשר חלק מהמחקרים הצביעו על סיכון מוגבר, אחרים לא מצאו כל קשר ויש מחקרים שהצביעו על סיכון מופחת למחלה הדלקתית בקרב מטופלים בתרופות אלו.

 

במטרה לבחון ת הקשר בין טיפול בסטטינים ובין דלקת מפרקים שגרונית, החוקרים השלימו מחקר מקרה-ביקורת שהתבסס על נתוני OptumaLabs Data Warehouse, מאגר נתונים גדול של בעלי ביטוח רפואי. הנתונים כוללים מידע אודות טיפול תרופתי וניפוק תרופות, תוצאות בדיקות מעבדה ורשומות רפואיות. לצורך המחקר, החוקרים זיהו 16,363 מבוגרים עם לפחות שתי אבחנות של דלקת מפרקים שגרונית מתחילת שנת 2010 ועד סוף חודש יוני בשנת 2019, כמו גם לפחות ניפוק אחד של מרשם לטיפול במתוטרקסט בתוך שנה מהאבחנה הראשונה.

 

לחולים אלו התאימו החוקרים מספר דומה של ביקורות על-פי גיל, מין, אזור, תאריך אינדקס ומשך הסיכוי הביטוחי. טיפול בסטטינים הוגדר בנוכחות לפחות ניפוק לפחות שני מרשמים לטיפול בסטטינים לפחות 90 ימים לפני תאריך האינדקס. משתתפים שקיבלו טיפול בסטטינים סווגו עוד לתת-קבוצה של מטופלים בהווה או בעבר בתרופות אלו וכן חולקו על-פי משך הטיפול ועצימות החשיפה. ניתוח סטטיסטי שימש להערכת הסיכוי לדלקת מפרקים שגרונית עם טיפול בסטטינים.

 

מהנתונים עולה כי 33.7% מהחולים עם דלקת מפרקים שגרונית נטלו טיפול בסטטינים, זאת בהשוואה ל-31.6% מהביקורות. בקרב מטופלים בסטטינים תועד סיכון מעט מוגבר לדלקת מפרקים שגרונית, בהשוואה לאלו שלא קיבלו טיפול בתרופות אלו (יחס סיכויים של 1.12, רווח בר-סמך 95% של 1.06-1.18), בעוד שבקרב מטופלים בסטטינים בעבר תועד סיכון מוגבר למחלה הדלקתית בהשוואה למטופלים בהווה (יחס סיכויים של 1.21, רווח בר-סמך 95% של 1.13-1.28). עם זאת, הסיכון לדלקת מפרקים שגרונית לא נותר לאחר תקנון להיפרליפידמיה.

 

החוקרים מציינים כי לא תועד קשר מובהק סטטיסטית בין משך הטיפול בסטטינים או עצימות הטיפול ובין הסיכון לדלקת מפרקים שגרונית.

 

לסיכום, ממצאי המחקר מעידים כי בקרב מטופלים בסטטינים אין עליה או ירידה בסיכון לדלקת מפרקים שגרונית, בהשוואה לאלו שאינם מקבלים טיפול בתרופות אלו. לאור ממצאים אלו, אין מקום לשנות את ההמלצות הנוכחיות בנוגע לטיפול בסטטינים.

 

Arthritis Research & Therapy 2021

 

לידיעה ב-Healio

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני