חדשות

הבטיחות והיעילות בטווח הארוך של Bilastine לטיפול בנזלת אלרגית (Auris Nasus Larynx)

08/01/2018

 

הטיפול ב- Bilastine (בילקסטן) נמצא בטוח, נסבל היטב ויעיל בחולים עם נזלת אלרגית עונתית ונזלת אלרגית כל-שנתית, כך מדווחים חוקרים במאמר שפורסם בכתב העת Auris, Nasus, Larynx. השיפור שתועד עם הטיפול נותר לאורך תקופת המחקר, ללא אובדן יעילות הטיפול התרופתי.

 

החוקרים כללו במחקר חולים עם נזלת אלרגית עונתית או כל-שנתית, אשר ענו על קריטריוני המחקר ולא הפרו את קריטריוני אי-הכללה במחקר. המשתתפים טופלו ב- Bilastine (20 מ"ג, פעם ביום) למשך 12 שבועות (תקופת טיפול). חולים עם נזלת אלרגית כל-שנתית שענו על קריטריוני ההחלפה יכלו לבחור להמשיך בטיפול ב- Bilastine למשך 40 שבועות נוספים (טיפול רציף, סך כולל של 52 שבועות).

 

התוצאים העיקריים כללו את הבטיחות והסבילות של הטיפול, תוצא הסיום המשני העיקרי היה הערכת השינויים במדדי יעילות מתחילת המחקר.

 

מדגם המחקר כלל 58 חולים עם נזלת אלרגית עונתית ו-64 חולים עם נזלת אלרגית כל-שנתית, אשר טופלו ב- Bilastine למשך 12 שבועות. בהמשך הדרך, 55 חולים עם נזלת אלרגית כל-שנתית בחרו בהמשך טיפול להשלמת 52 שבועות של Bilastine.

 

אירועים חריגים תועדו ב-17.2% מהמטופלים עם נזלת אלרגית עונתית וב-31.3% מאלו עם נזלת אלרגית כל-שנתית, אירועים חריגים על-רקע הטיפול התרופתי תועדו ב-6.3% מהחולים עם נזלת אלרגית עונתית, ללא דיווחי מקרים במהלך 12 שבועות הטיפול בקבוצת החולים עם נזלת אלרגית כל שנתית. כל האירועים החריגים על-רקע טיפול תרופתי היו בדרגת חומרה קלה.

 

במהלך 52 שבועות הטיפול, אירועים חריגים ואירועים חריגים על-רקע טיפול תרופתי דווחו ע"י 73.4% ו-6.3% מהחולים עם נזלת אלרגית כל-שנתית, בהתאמה. כל האירועים החריגים על-רקע טיפול תרופתי תועדו במהלך 12 שבועות הטיפול ולא תועדו אירועים במהלך תקופת הטיפול הרציף.

 

במהלך תקופת המחקר תועד אירוע חריג חמור יחיד, אך נקבע כי אינו קשור לטיפול ב- Bilastine. לא תועדו מקרי תמותה ולא תועדו מקרי פרישה מהמחקר בשל אירועים חריגים.

 

בחולים עם נזלת אלרגית עונתית, הטיפול ב- Bilastine הפחית משמעותית את מדד TNSS  (Total Nasal Symptom Score), TOSS (Total Ocular Symptom Score) ו-TSS (Total Symptom Score), בהשוואה למצב בתחילת הדרך.

 

טיפול ממושך ב- Bilastine הוביל לשימור הירידה במדדי TNSS, TOSS ו-TSS מתחילת המחקר בחולים עם נזלת אלרגית כל-שנתית. עוד תועד שיפור באיכות החיים של חולים עם נזלת אלרגית עונתית ונזלת אלרגית כל-שנתית.

 

Auris Nasus Larynx. 2017 Jun;44(3):294-301

 

לידיעה ב-PubMed

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני