חדשות

דום נשימה חסימתי בשינה מלווה בנפח גבוה יותר של אות מוגבר בחומר הלבן (JAMA Netw Open)

27/11/2021

 

בקרב חולים עם אבחנה של דום נשימה חסימתי בשינה תועדו נפחים גבוהים יותר של אות מוגבר בחומר הלבן (White Matter Hyperintensities), כך עולה מנתונים ממחקר SHIP-Trend-o אשר פורסמו בכתב העת JAMA Network Open.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את הקשרים האפשריים בין דום נשימה חסימתי בשינה ובין נפח WMH. הם בחנו את הנתונים א-529 משתתפים עם נתונים מלאים אודות WMH, דום נשימה חסימתי בשינה ומשתנים קליניים חשובים. במסגרת המחקר הושלמה הערכה של מדד אפניאה:היפופניאה ומד דה-סטורציה של חמצן באמצעות בדיקת מעבדת שינה במעבדה לאורך לילה אחד. התוצא העיקרי של המחקר היה נפח אותות מוגברים בחומר הלבן כפי שנקבע בבדיקת הדמיה בתהודה מגנטית.

 

מדגם המחקר כלל 529 משתתפים (גיל ממוצע של 52.15 שנים; 53% נשים), כאשר 209 חולים (40%) אובחנו עם דום נשימה חסימתי בשינה בהתאם לקריטריוני אפניאה:היפופניאה ו-102 חולים (19%) אובחנו על-בסיס מדד דה-סטורציה של חמצן (מדד אפניאה:היפופניאה ממוצע של 7.98 אירועים/שעה; מדד דה-סטורציה ממוצע של 3.75 אירועים/שעה).

 

מניתוח הנתונים עולה קשר מובהק סטטיסטית בין מדד אפניאה:היפופניאה (β = 0.024, רווח בר-סמך 95% של 0.011-0.037, p<0.001) ומדד דה-סטורציה (β = 0.33, רווח בר-סמך 95% של 0.014-0.051, p<0.001) נקשרו באופן מובהק סטטיסטית עם נפח WMH במוח.  קשרים אלו נותרו מובהקים סטטיסטית גם בנוכחות גורמי סיכון וסקולאריים, מטבוליים ואורחות חיים.

 

מניתוח WMH לפי אזורים ספציפיים עלה כי הקשרים הבולטים ביותר תוארו בין נפחי WMH באזור פרונטאלי פרי-ונטריקולרי ובין מדדי אפניאה:היפופניאה (β = 0.0275, p<0.001) ומדד דה-סטורציה (β = 0.0381, p<0.001), כמו גם בין נפח WMH בחלק דורסאלי פרי-ונטריקולרי ובין מדד אפניאה:היפופניאה (β = 0.0165, p=0.008).

 

ממצאי המחקר מצביעים על קשרים מובהקים סטטיסטית בין דום נשימה חסימתי בשינה ובין WMH ועשויים לסייע בהבנה טובה יותר של המנגנון הפתופיזיולוגי של שינויים אלו.

 

JAMA Netw Open. 2021

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני