חדשות

התועלת ארוכת הטווח של טיפול פומי ב-Ferric Maltol לעומת טיפול תוך-ורידי ב-Ferric Carboxymaltose לטיפול באנמיה על-רקע חסר ברזל חולים עם מחלת מעי דלקתית (Inflamm Bowel Dis)

19/07/2021

 

במאמר שפורסם בכתב העת Inflammatory Bowel Disease מדווחים חוקרים מאירופה על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי טיפול ב-Ferric Maltol הוביל לעליה משמעותית קלינית בריכוז המוגלובין, אך לא הדגים העדר-נחיתות לעומת Ferric Carboxymaltose (פרינג'קט) לאחר 12 שבועות. שני הטיפולים נסבלו היטב הדגימו תועלת דומה בטווח הארוך מבחינת ריכוזי המוגלובין ופריטין לאורך 52 שבועות.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי אנמיה על-רקע חסר ברזל מופיעה בשכיחות גבוהה בחולים עם מחלת מעי דלקתית, עם צורך במתן טיפול ברזל פומי או תוך-ורידי. טיפול פומי בברזל אינו נספג היטב וכרוך ברעילות גסטרואינטסינאלית. Ferric Maltol הוא ברזל פומי שפותח לשיפור ספיגה וסבילות.

 

המחקר בתווית-פתוחה בשלב 3b כלל מבוגרים עם מחלת מעי דלקתית פעילה, אך בדרגה לא-חמורה, עם אנמיה על-רקע חסר ברזל (ריכוז המוגלובין בטווח 8.0-11.0 גרם/ד"ל בנשים, או בטווח 8.0-12.0 גרם/ד"ל בנשים; ריכוז פריטין מתחת ל-30 ננוגרם/מ"ל בנשים או מתחת ל-100 ננוגרם/מ"ל בגברים, עם רוויון טרנספרין מתחת ל-20%). המשתתפים חולקו באקראי לקבלת טיפול פומי ב-Ferric Maltol פעמיים ביום, או ב-Ferric Carboxymaltose שניתן דרך הוריד בהתאם לנהוג בכל מרכז.

 

התוצא העיקרי היה שיעורי תגובת המוגלובין (עליה של 2 גרם/ד"ל או התנרמלות ריכוז המוגלובין) לאחר 12 שבועות, עם שולי העדר-נחיתות בניתוח לפי כוונה לטיפול ולפי-פרוטוקול.

 

בניתוח לפי כוונה לטיפול (125 מטופלים ב-Ferric Maltol ו-125 מטופלים ב-Ferric Carboxymaltose) ולפי-פרוטוקול (78 חולים ו-88 חולים, בהתאמה), שיעורי התגובה לאחר 12 שבועות עמדו על 67% ו-68%, בהתאמה, עם Ferric Maltol, לעומת 84% ו-85%, בהתאמה, עם Ferric Carboxymaltose. מאחר ורווחי בר-סמך חצו את שולי העדר-נחיתות, הממצאים לא ענו על התוצא העיקרי.

 

העליה הממוצעת בריכוז המוגלובין לאחר 12 שבועות, 24 שבועות ו-52 שבועות, עמדו על 2.5 לעומת 3.0 גרם/ד"ל, 2.9 לעומת 2.8 גרם/ד"ל ו-2.7 לעומת 2.8 גרם/ד"ל עם Ferric Maltol לעומת Ferric Carboxymaltose.

 

אירועים חריגים על-רקע הטיפול תועדו ב-59% מהמטופלים ב-Ferric Maltol וב-36% מהמטופלים ב-Ferric Carboxymaltose והובילו להפסקת הטיפול ב-10% ו-3% מהחולים, בהתאמה.

 

ממצאי המחקר מעידים כי טיפול ב- Ferric Maltol ו-Ferric Carboxymaltose נסבלו היטב והדגימו תועלת דומה בטווח הארוך בשיפור ריכוז המוגלובין ופריטין, אם כי Ferric Maltol לא הדגים העדר-נחיתות לעומת Ferric Carboxymaltose.

 

Inflamm Bowel Dis. 2021 May 14

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני