חדשות

יעילות דומה לטיפול ב-Levothyroxine לבד או בשילוב עם Liothyronine בחולים עם תת-פעילות של בלוטת התריס (Thyroid)

14/09/2021

 

טיפול משולב ב- Levothyroxineו-Liothyronine הדגים יעילות דומה לטיפול מונותרפי ב-Levothyroxine במבוגרים עם תת-פעילות של בלוטת התריס, כך עולה מתוצאות סקירה שיטתית ומטה-אנליזה שפורסמו בכתב העת Thyroid.

 

החוקרים השלימו סקירה שיטתית ומטה-אנליזה של מחקרים אקראיים ומבוקרים להשוואת היעילות של Levothyroxine לבדו או בשילוב עם Liothyronine במבוגרים עם היפותירואידיזם מרכזי או ראשוני. הם ערכו חיפוש במאגרי PubMed, Scopus, Embase, Web of Science ו-Cochrane Central.

 

הסקירה כללה 18 מחקרים עם 1,563 משתתפים. הסיכון להטיה היה נמוך במרבית המחקרים. מצב קליני, איכות החיים, מצוקה פסיכולוגית, דיכאון ועייפות נבחנו כולם באמצעות שאלונים קליניים, ללא הבדלים בין טיפול משולב וטיפול מונותרפי.

 

מניתוח לפי תתי-קבוצות כאשר המשתתפים סווגו לקבוצה שקיבלה טיפול במשך עד 12 שבועות ואלו שטופלו לפרק זמן ארוך יותר, באלו עם משך טיפול קצר יותר תועדה עדיפות לטיפול מונותרפי, בהשוואה לטיפול משולב (הבדל ממוצע מתוקנן של 0.15, p=0.02). לא תועדו הבדלים מובהקים סטטיסטית לטובת טיפול משולב בין הקבוצות ולא זוהו הבדלים במצוקה פסיכולוגית ותסמיני דיכאון.

 

החוקרים מציינים כי זוהתה מגמה לטובת טיפול משולב כאשר מינוני Liothyronine עלו על 10 מיקרוגרם בשינוי בתסמיני דיכאון (הבדל ממוצע מתוקן של 0.21-, p=0.04).

 

מבין 10 מחקרים שכללו מעבר מקבוצה לקבוצה, שישה מחקרים השלימו שאלות להערכת העדפות המטופלים לאחר השלמת המחקר. מהנתונים עולה כי 43% מהמשתתפים העדיפו את הטיפול המשולב, 23% העדיפו טיפול מונותרפי וב-30% לא הייתה העדפה לאחד הטיפולים.

 

מהנתונים עולה כי לא היו הבדלים באירועים חריגים בין זרוע הטיפול המשולב וזרוע טיפול מונותרפי.

 

החוקרים הופתעו לגלות כי גם אשר לא הייתה עדות להבדל בין הקבוצות באשר לתוצאים הקליניים, שיעור גבוה יותר של מטופלים העדיפו טיפול משולב, בהשוואה לטיפול מונותרפי. הם משערים כי או שקיים פקטור נוסף שתרם להעדפת הטיפול המשולב, או שהכלים ששימשו להערכת התוצאים הקליניים במחקרים אינם טובים דיו להבנת מכלול התגובה לטיפול.

 

Thyroid 2021

 

לידיעה ב-Healio

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני