חדשות

השתתפות במשחקי פוטבול אמריקאי מלווה בשינויים בחומר הלבן (JAMA Neurol)

15/08/2019

 

חוקרים מדווחים על ממצאים חדשים מהם עולה קשר בין שינויים בולטים יותר בחומר הלבן במוח עם עליה במספר שנות משחק פוטבול אמריקאי. במאמר שפורסם במהלך חודש אוגוסט בכתב העת JAMA Neurology מדווחים החוקרים כי ממצאים אלו מציירים תמונה מלאה יותר של הסיכון לדמנציה, מעבר לחלבוני טאו וגורמים אחרים הידועים כתורמים להתפתחות דמנציה.

 

מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין שינויים בחומר הלבן ומחלה צרברווסקולארית עם דמנציה בגברים שהלכו לעולמם לאחר גיל 40, אשר שיחקו פוטבול ופיתחו אנצפלופתיה טראומטית כרונית. מחקר החתך כלל ניתוח נתונים ממחקר UNITE (Understanding Neurologic Injury and Traumatic Encephalopathy). המדגם המקורי כלל 224 גברים אשר שיחקו פוטבול, עם עדות נוירו-פתולוגית לאנצפלופתיה טראומטית כרונית, אך לאחר הוצאת חולים מתחת לגיל 40 ואלו עם נתונים חסרים, המדגם הסופי כלל 180 גברים.

 

החוקרים בחנו את הקשר בין מספר שנות משחק פוטבול כמדד עזר לחבלות ראש חוזרות ובין השינויים הנוירו-פתולוגיים בחומר הלבן וחומרת טרשת עורקיקים (בסולם של 0-3, כאשר 3 מעיד על מצב חמור); מספר אוטמים, מיקרו-אוטמים ומיקרו-דימומים; והצטברות חלבוני טאו מזורחנים לפי שלב אנצפלופתיה וכן עדות ל-NFT (Neurofibrillary Tangles) בקורטקס הפרונטאלי הדורסו-לטארלי.

 

מדגם המחקר כלל 180 גברים (גיל ממוצע של 67.9 שנים), מהם 120 גברים (66.7%) עם אבחנה של דמנציה לפני מותם.

 

רפרקציה בדרגה בינונית-עד-חמורה בחומר הלבן (84 מבין 180 גברים, 46.6%) וטרשת עורקיקים (85 מבין 180 גברים, 47.2%) הייתה נפוצה; אוטמים, מיקרו-אוטמים ומיקרו-דימומים לא היו נפוצים.

 

מניתוח סטטיסטי שכלל תקנון לגיל וגזע עלה כי עליה במספר שנות משחק פוטבול לוותה בעליה בחומרת רפרקציה של החומר הלבן (p=0.03) ועליה בהצטברות חלבוני טאו מזורחנים (p<0.05). רפרקציה של החומר הלבן ו-NFT נקשרו עם הסיכון לדמנציה. טרשת עורקיקים ושנות משחק פוטבול לא נקשרו עם הסיכון לדמנציה, אך טרשת עורקיקים נקשרה בקשר בלתי-תלוי עם דמנציה (p=0.003).

 

החוקרים כותבים כי דמנציה במקרים של אנצפלופתיה טראומטית כרונית נובעת ככל הנראה משינויים נוירו-פתולוגיים, כולל רפרקציה של החומר הלבן והצטברות חלבוני טאו מזורחנים, משנית לחבלת ראש חוזרת ושינויים פתולוגיים שאינם קשורים עם חבלת ראש, דוגמת טרשת עורקיקים.

 

JAMA Neurol. Published online August 5, 2019

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני