Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 25/07/2021  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/08/2006 התרופה נגד אנמיה CERA במתן חודשי יעילה במטופלי דיאליזה (הוצג בכנס של ERA-EDTA)

שלושה מחקרי שלב 3 מצאו שמטופלי דיאליזה הצליחו לשמר רמות המוגלובין יציבות כשהם הועברו ישירות מטיפול נגד אנמיה שניתן לעיתים קרובות לטיפול במפעיל רציף של קולטן אריתרופואיטין, CERA - continuous erythropoietin receptor activator (Mircera, Roche) , הראשון מסוגו, שניתן פעם או פעמיים בחודש.

 

מחקרי "אחזקה" בשלב 3 אלו תוכננו להדגים ש-CERA עשוי לשמר רמות המוגלובין יציבות המושגות על ידי טיפולים אחרים. הממצאים הוצגו בכנס של ERA-EDTA (European Renal Association -European Dialysis and Transplant Association ).

 

אחד החוקרים מסר בראיון שנערך עימו כי מחקרים אלה הינם חלק מתוכנית פיתוח קלינית גדולה בשלב 3 של אנמיה כלייתית, הכוללת 6 מחקרים ו-2400 מטופלים. החוקר הוסיף כי להמוגלובין יש תפקיד מפתח בשיפור התפקוד הגופני ובהורדת הסבירות למחלת לב, אולם שמירת רמות המוגלובין יציבות עשוייה להיות מאתגרת.

 

תרופות הניתנות לתיקון אנמיה במטופלי דיאליזה כוללות חומרים מגרי אריתרופואיטין (ESAs - erythropoietin-stimulating agents) שפועלים על ידי גירוי הייצור של תאי דם אדומים. ESAs כוללים epoetin alfa (Epogen, Amgen) ו- epoetin beta (NeoRecormon, Roche), תרופות הניתנות באופן כללי 3 פעמים בשבוע.Darbepoetin alfa  (Aranesp, Amgen) הינו חלבון מגרה אריתרופואיטין (NESP - erythropoietin-stimulating protein) חדש הניתן פעם בשבוע או פעם בשבועיים. CERA היא למעשה התרופה הראשונה מסוג חדש של תרכובות, בעלת זמן מחצית חיים ארוך יותר ומנגנון פעולה שונה על אתרי הקולטן שמעורבים בגירוי יצירת תאי דם אדומים.

 

בשלושת המחקרים הושוותה CERA ל- ESAsקצרי הטווח epoetin alfa ו- epoetin beta, כמו גם ל- ESAsארוכת הטווח  darbepoetin alfa . בכניסה למחקר, המטופלים היו בני 18 שנים ומעלה, תחת טיפול בדיאליזה, עם רמות המוגלובין יציבות שנעו בין 10.5 g/dL ל-13.0 g/dL ומצב ברזל מספק. המטופלים חולקו אקראית בשלושת המחקרים באופן הבא:

 

·      CERA במתן תוך ורידי לעומת epoetin alfa או epoetin beta – 673 מטופלי דיאליזה שקיבלו במתן תוך ורידי epoetin alfa או epoetin beta 1-3 פעמים בשבוע חולקו אקראית להמשך תוכנית זו או לקבלת CERA תוך ורידי פעם בשבועיים או פעם לחודש.

 

·      CERA במתן תת עורי לעומת epoetin alfa או epoetin beta – 572 מטופלי דיאליזה שקיבלו epoetin alfa או epoetin beta 1-3 פעמים בשבוע חולקו אקראית להמשך תוכנית זו או לקבלת CERA תת עורי פעם בשבועיים או פעם בחודש.

 

·      CERA תוך ורידי לעומת darbepoetin alfa – 313 מטופלי דיאליזה שקיבלו darbepoetin alfa תוך ורידי פעם בשבוע או בשבועיים חולקו אקראית להמשך תוכנית זו או לקבלת CERA תוך ורידי פעם בשבועיים.

 

התוצאה המרכזית בכל מחקר הייתה השינוי הממוצע בהמוגלובין בין תחילת המחקר להערכה שנעשתה בשבועות 29 עד 36. החוקרים ציינו כי חוסר נחיתות הוגדרה כהבדל בנקודת הסיום הגבוה מ-−0.75 g/dL בקבוצה שטופלה ב-CERA בהשוואה לקבוצה שהמשיכה בטיפול המקורי.

 

על פי הדיווח, נמצא כי CERA נסבלה בצורה טובה ולא הראתה נחיתות בהשוואה לטיפול המקורי.

 

החוקר הוסיף בראיון שנערך עימו כי עשויים להיות יתרונות משרדיים חדשים במידה וניתן יהיה לתת את הטיפול אחת לחודש, וכי לדעתו היתרון הגדול של Mircera הוא המתן של התרופה אחת לחודש במקום 3 פעמים בשבוע. לדבריו, הרבה מזמנם של הרופאים והאחיות מבוזבז של אלגוריתמים של בקרת המוגלובין, ולעיתים קרובות שינויי מינון רבים נעשים במהלך החודש. החוקר אף ציין כי היציבות שנצפתה והיכולת לשנות ממינון epoetin יציב לרמת המוגלובין יציבה וקבועה בטיפול ב- Mircera היו מרשימים.

 

אחד המומחים בתחום, שהגיב לתוצאות שהוצגו בראיון שנערך עימו, טען כי תוצאות מקדמיות אלה ממחקרי CERA הינן מרגשות וכי הוא מאמין שהן מתאימות למה שנצפה עם ESAs ארוכי טווח. המומחה ציין כי אפילו ה- ESAs קצרי הטווח שזמינים בארה"ב יכולים להיות, ואף היו, בשימוש בהפוגות גדולות, במיוחד בחולי מחלת כליות כרונית שלא מטופלים בדיאליזה.

 

המומחה הוסיף כי מאחר שהתאמת המינון תהפוך להיות פחות שכיחה בשימוש ב-ESAs ארוכי טווח, הרי שצפויות להיות פחות תנודות מעל ומתחת למטרה ופחות שונות משבוע לשבוע ברמות ההמוגלובין, אולם אין זה ברור האם זה יתורגם להשפעה קלינית ברת הדגמה על המטופלים.

 

המומחה סיכם באומרו כי יהיה זה מעניין לבדוק האם CERA במתן פעם ב-2 עד 4 שבועות עדיף על מתן ESA קצרי טווח במינונים דומים, ומהם מינוני ESA קצרי טווח שמשיגים תוצאות דומות, אם בכלל. לדבריו, אין ספק שיהיה זה מעניין להתקדם לבדיקה מקיפה יותר של ההבדלים הקליניים, אם ישנם כאלה, בין darbepoetin alfa ל-CERA.לידיעה המלאה ממדסקייפ

 

 

43rd ERA-EDTA Annual Meeting: Abstracts SO023, SP424, SP425. Presented July 16, 2006.

סגור חלון