חדשות

ההשפעה של השמנה וסיכון למחלות לב וכלי דם על ניצול שירותי בריאות: מחקר UK CPRD

04/06/2019

תוצאות ממחקר רטרוספקטיבי של ה- UK CPRD מעידים על חשיבות הטיפול בהשמנה במועד וטיפול בגורמי סיכון למחלות לב וכלי דם כאמצעים למניעת עליה בניצול שירותי בריאות.

השמנה ומחלות לב וכלי דם לעיתים קרובות מופיעות יחד, לצד עליה בהיקף השימוש בשירותי בריאות. במהלך כנס ה-European Congress on Obesity הוצגו תוצאות מחקר רטרוספקטיבי, תצפיתי חדש להערכת ההשפעה המשולבת של השמנה והסיכון הקרדיווסקולארי על שימוש בשירותי בריאות בבריטניה. נצפה כי עליה בקטגוריית מדד מסת הגוף וקבוצת הסיכון למחלות לב וכלי דם השפיעו על מספר מדדי ניצול שירותי בריאות.

החוקרים אספו נתונים דמוגרפיים ונתונים אודות מחלות לב וכלי דם ומדד מסת הגוף ממאגר CPRD (Clinical Practice Research Data link) מבריטניה. הסיכון למחלות לב וכלי דם חושב על-פי מדד Framingham Risk Score, כאשר המשתתפים סווגו לקבוצות בסיכון גבוה (מדד של 20% ומעלה) או נמוך (מדד נמוך מ-20%). אבחנה של מחלה קרדיווסקולארית במאגר הנתונים שימשה להגדרת קבוצת חולים עם מחלה קרדיווסקולארית קיימת. קטגוריות השמנה סווגו לפי מדדי מסת הגוף, בהתאם לסיווג שקבע ארגון הבריאות העולמי. לכל קטגוריית מדד מסת גוף וסיכון קרדיווסקולארי, בחנו החוקרים את מספר הביקורים השנתי אצל הרופא המטפל, אשפוזים בבתי חולים ומרשמים.

החוקרים אספו נתונים אודות למעלה מ-1.6 מיליון משתתפים במאגר CPRD בתקופה שבין 1 בינואר, 2011, ועד 31 בדצמבר, 2017. נתונים אודות המצב הקרדיווסקולארי היו זמינים רק עבור רבע מהמשתתפים במאגר, בעיקר בשל העדר נתונים אודות פרופיל השומנים, אשר נדרשים לחישוב הסיכון הקרדיווסקולארי לפי מדד FRS. החוקרים הצליחו לסווג פחות ממחצית המשתתפים (43.4%) לקטגוריות מדד מסת הגוף.

בכל קטגוריית מדד מסת גוף, באלו עם הסיכון הקרדיווסקולארי הנמוך ביותר תועד המספר הנמוך ביותר של ביקורים אצל הרופא המטפל ואשפוזים. מספר הביקורים אצל הרופא המטפל והמרשמים לטיפול עלה באופן עקבי עם עליה בקטגוריית מדד מסת הגוף בכל אחת משלוש קבוצות הסיכון הקרדיווסקולארי. מרבית המפגשים עם הרופא המטפל (60.1%) היו בעלי אופי מנהלתי, כאשר מעט למעלה משליש (36.4%) היו מפגשים פנים מול פנים וחלק קטן (3.4%) היו רשומים כביקורים טלפוניים או תכתובות דואר אלקטרוני.

קבוצות הסיכון הקרדיווסקולארי הנמוך והגבוה היו דומות במונחי אשפוזים בבתי חולים, בעוד שחולים בקבוצה עם מחלה קרדיווסקולארית קיימת אושפזו לעיתים קרובות יותר.

ממצאי המחקר מתוך כנס ה- ECO.
bmi-riskbmi-risk-hospital

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני