חדשות

אין הבדל בתוצאות שיקום מוקדם לעומת מאוחר לאחר ניתוח החלפה מלאה של הכתף (Clin Rehabil)

06/12/2021

 

מתוצאות סקירה שיטתית חדשה שפורסמו בכתב העת Clinical Rehabilitation עולה כי כין הבדל בתוצאים המדווחים על-ידי החולים או הרופאים בין חולים שהופנו לשיקום מוקדם ואלו שהופנו לשיקום מאוחר לאחר ניתוח החלפה מלאה של הכתף.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לקבוע את היעילות של שיקום מוקדם לעומת שיקום מאוחר לאחר החלפה מלאה של הכתף. לצורך כך, הם ערכו חיפוש במאגרי MEDLINE, EMBASE, CINAHL, Scopus ו-Cochrane Library לזיהוי מחקרים אקראיים ומבוקרים להשוואת שיקום מוקדם לעומת מאוחר לאחר ניתוח החלפת כתף.

 

החיפוש הוביל לזיהוי שלושה מחקרים אקראיים ומבוקרים, אשר כלל 230 חולים. מהנתונים עולות עדויות באיכות נמוכה לפיהן אין הבדל מובהק סטטיסטית בכאב, תפקוד כתף, איכות חיים על-רקע מצב רפואי או החלמה לאחר 12 חודשים בין חולים שהופנו בשלב מוקדם ואלו שהופנו בשלב מאוחר לשיקום.

 

החוקרים מדווחים כי עלו עדויות סותרות ובאיכות נמוכה מאוד באשר להבדל בין ההשפעה של שיקום מוקדם ומאוחר על טווח התנועה של הכתף.

 

עדויות מוגבלות ובאיכות נמוכה מאוד הציעו שיפור בכאב ותפקוד בטווח הקצר לאחר ההתערבות הניתוחית עם הפניה מוקדמת לשיקום לאחר ניתוח החלפה מלאה של הכתף.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי אין הבדל בתוצאים לפי דיווח החולים או הרופאים לאחר 12 חודשים מניתוח החלפת כתף במקרים בהם החולים הופנו בשלב מוקדם לשיקום או כאשר הופנו לשיקום בשלב מאוחר לאחר הניתוח. יש עדויות באיכות נמוכה מאוד לפיהן שיקום מוקדם עשוי להביא לשיפור בכאב ותפקוד כתף בתקופה המוקדמת שלאחר ניתוח החלפת כתף.

 

Clin Rehabil. 2021

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<