מאמרי מערכת

השוואה בין התוצאות של ניתוחי ירוד המבוצעים באותו ניתוח בשתי העיניים לבין אלה במבוצעים בנפרד / פרופ' מרדכי רוזנר

31/08/2017

בוצע מחקר רטרוספקטיבי השוואתי כדי להעריך אם לביצוע  ניתוחי ירוד בזה אחר זה באותו ניתוח יש תוצאות דומות מבחינת חדות הראייה כמו אלה של ניתוחי ירוד המתבצעים בנפרד בהפרש זמן ביניהם. המחקר השתמש ברישום האלקטרוני הרפואי הקהילתי של צפון קליפורניה כדי להעריך את חדות הראייה, הרפרקציה והסיבוכים הניתוחיים. הנחת העבודה אותה רצו להוכיח היא שהתוצאות בעין השנייה של אותו מטופל, תהיינה דומות לאלה שבעין הראשונה. השאיפה היא להשתמש באפשרות לשפר את התוצאות בעין השנייה לפי הניסיון שהצטבר עם התוצאה של העין הראשונה ולשפר את הבחירה של העדשה התוך עינית המתאימה עבור העין השנייה. הנחה שנייה הייתה שהתוצאה של הממוצע של שתי העיניים בכל מטופל, לא תהיה שונה במטופלים עם ניתוח שתי העיניים יחד לעומת מטופלים עם ניתוחי ירוד שבוצעו בנפרד בהבדל זמן בין ניתוחי שתי העיניים.

החוקרים היו מארצות הברית, מאגף המחקר ומחלקות העיניים והאיכות של Kaiser Permanente של צפון קליפורניה, אוקלנד, סן-רפאל וולנט-קרייק. המחקר היה השוואתי ורטרוספקטיבי וכלל מבוטחים של Kaiser Permanente Northern California שעברו ניתוחי ירוד ללא סיבוכים בשתי העיניים מתחילת ינואר 2013 ועד סוף יוני 2015. התוצא העיקרי היה חדות הראייה המיטבית בעין ימין. התוצאות היו של 13711 מנותחים שעברו ניתוחי ירוד בנפרד ו- 3561 מנותחים שעברו את ניתוחי הירוד באותו הניתוח בזה אחר זה בשתי העיניים. חדות הראייה המיטבית הייתה 6/6 או טובה יותר ב- 48 אחוזים של העיניים הראשונות, ו- 49 אחוזים של העיניים השניות בקבוצה עם ניתוחים נפרדים בשתי העיניים. חדות הראייה המיטבית הייתה 6/6 או טובה יותר ב- 53 אחוזים של העיניים הימניות, ו- 51 אחוזים של העיניים השמאליות, בקבוצה עם ניתוחי הירוד בשתי העיניים באותו ניתוח. בנוגע לחדות הראייה המיטבית לא נמצא הבדל בין העין הראשונה והשנייה בקבוצה עם ניתוחי ירוד נפרדים לשתי העיניים. לאחר התאמות נמצא שחדות הראייה המיטבית הממוצעת הייתה טובה יותר בקבוצת המנותחים שעברו את ניתוח הירוד בשתי העיניים יחד, אך ההבדלים לא היו משמעותיים מבחינה סטטיסטית. אמטרופיה (שהוגדרה כרפרקציה של אפס עד מינוס חצי) הושגה ב- 61 אחוזים בעיניים הראשונות של הקבוצה עם ניתוחי ירוד נפרדים בשתי העיניים, 61 אחוזים בעין השנייה של הקבוצה עם ניתוחי ירוד נפרדים בשתי העיניים, ב- 63 אחוזים של עין ימין ו- 63% של עין שמאל של הקבוצה שעברו את הניתוח בשתי העיניים יחד. לאחר התאמות, חדות הראייה המיטבית בעין ימין הייתה זהה בקבוצת החולים שעברו את הניתוח בשתי העיניים יחד ובקבוצת החולים שעברו את ניתוחי הירוד בשתי העיניים בנפרד. היה מקרה אחד של אנדופתלמיטיס אחר ניתוחי מבין 10494 העיניים מהקבוצה של החולים שעברו את ניתוחי הירוד בשתי העיניים יחד, שהיווה 1 ל- 10000 עיניים, ושני מקרים של אנדופתלמיטיס אחר ניתוחי מבין 38736 העיניים מקבוצת החולים שעברו את ניתוחי הירוד בשתי העיניים בנפרד, שמהווה שכיחות של 0.5 ל- 10000 עיניים. לאף מנותח, בשתי הקבוצות, לא היה אנדופתלמיטיס אחר ניתוחי בשתי העיניים.

ממצאי החוקרים היו, שבהשוואה לקבוצה שעברו את ניתוחי הירוד בכל עין בנפרד, שבקבוצה בה ניתוחי הירוד בוצעו בשתי העיניים יחד, זה מיד לאחר זה באותו הניתוח, לא נמצא שחדות הראייה המיטבית הייתה פחות טובה או שהסיכון לאנדופתלמיטיס היה משמעותית יותר גדול. 

Herrinton LJ, Liu L, Alexeeff  S, Carolan J, Shorstein NH

Immediate Sequential vs. Delayed Sequential Bilateral Cataract Surgery

Retrospective Comparison of Postoperative Visual Outcomes

Ophthalmology 2017;124:1126-1135

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<