מאמרי מערכת

דיוק האבחנה של שירותי רפואת עיניים מבוססי טכנולוגיה/ פרופ' מרדכי רוזנר

26/01/2020

שירותי רפואה מרחוק telemedicine  מוגדרים כטיפול רפואי הניתן למטופלים כאשר מספק הטיפול מרוחק מהם במיקום או בזמן או בשניהם.  רפואת העיניים הינה תחום ברפואה שמתאים במיוחד לרפואה מרחוק היות ואבחנות המבוצעות בעת מפגש פנים מול פנים לעיתים רבות מבוססות על זיהוי תבנית pattern recognition ועל שימוש באמצעי הדמיה שונים. תמונות ומידע קליני כמו חדות ראייה ולחץ תוך עייני ניתנים להשגה מרחוק ולהיות מועברים באופן אלקטרוני לרופא במיקום אחר לצורך פיענוח ואבחנה.

צורה כזו של שירותי רפואה מרחוק מכונה "אחסן והעבר" “store and forward” או "אסינכרוני" “asynchronous”. אחת מהשימושים השכיחים ביותר של שירותי רפואה מרחוק מסוג אחסן והעבר הינו פיענוח הדמיה של רשתית של חולי סוכרת – diabetic teleretinal imaging. סקירה טלרטינלית של חולי סוכרת משמשת ברחבי העולם להפחתת עיוורון מרטינופטיה סוכרתית. הטכנולוגיה של הדמיה טלרטינלית מתוקפת היטב ומחקרים רבים הראו שגם מחלות עיניים שכיחות אחרות כמו גלאוקומה, ירוד, וניוון מקולרי מחמת גיל  ניתנים לגילוי באמצעות צילומים כאלה. מידע זה הוביל להרחבה של תכניות רפואת עיניים מרחוק שונות המשתמשות בצילומי פונדוס לצורך סקירה של מצבים שכיחים נוספים בעיניים. בארה"ב, ל- Veterans Affairs (VA) Health Administration יש עניין מיוחד בהתערבויות רפואיות מרחוק חדשות כיוון שזוהי אחת ממערכות הגדולות בארה"ב עם יותר מחמישה וחצי מיליון מטופלים, שרבים מהם חיים בקהילות כפריות. ה- VA נמצא כבר זמן ארוך בקו הראשון של המשתמשים בשירותי רפואה מרחוק ומטרתו להפחית את השונות של הבלתי מטופלים בגלל קשיי נגישות לשירותי רפואה מרחוק, כמו החזר הוצאות  ורישוי במסגרת מערכת רפואית אחודה. מאז 2006 ה- VA מפעיל תכנית לאומית של פיענוח הדמיית רשתית לאיתור שינויים סוכרתיים במסגרת רפואה מרחוק. ב- 2015 ה- VA של אטלנטה פיתח שרותי רפואת עיניים מבוססי טכנולוגיה Technology-based Eye Care Services (TECS) שהינם הרחבה של תכנית פיענוח הדמיה של רשתית של חולי סוכרת, שמאפשרים סקירת עיניים וראייה נרחבת יותר של כל המבוטחים ב- VA ללא קשר למצבם מבחינת סוכרת. ההפניה השכיחה ביותר מה TECS הייתה חשד לגלאוקומה או גלאוקומה. המחקר הנוכחי נערך במטרה לבדוק את הפרוטוקול של TECS ולמצוא היבטים של התהליך שניתנים לשיפור כדי להגיע לאבחנה מדויקת יותר.

החוקרים היו מאגף ה- TECS של שרותי הרפואה מרחוק האזוריים של אטלנטה ג'ורג'יה, מבית הספר האוניברסיטאי לרפואה אמורי  שבאטלנטה, ג'ורג'יה, ממכון העיניים בסקום פלמר שלאוניברסיטת מיאמי במיאמי, פלורידה, מ- Charleston Health Equity and Rural Outreach Innovation Center (HEROIC), Ralph A. Johnson Department of Veterans Affairs Medical Center בצ'לסטון, צפון קרולינה, מבית החולים לעיניים ואוזניים של ניו-יורק, ומאגף העיניים, של השירותים הניתוחיים, של Atlanta Veterans Affairs Health Care System באטלנטה, ג'ורג'יה.

שירותי ה- TECS ממוקמים במרפאות ראשוניות ומספקים בדיקה סקירה בסיסית לעיניים, שכוללת חדות ראייה, רפרקציה, וצילום רשתית. ספקי בריאות עיניים ("מפענחים") עוברים על הנתונים הקליניים וממליצים על מעקב מתאים. אחת ההפניות השכיחות ביותר מ- TECS הוא עבור גלאוקומה. המחקר הנוכחי נועד לבחון את האבחנות של גלאוקומה וחשד לגלאוקומה. הוא בא לזהות היבטים של הנוהל אשר ניתן לשנות בכדי לשפר את דיוק האבחנה. המחקר היה פרוספקטיבי והשווה בין נוהל TECS רגיל לעומת בדיקה פנים מול פנים של 256 מטופלים, ללא היסטוריה ידועה של מחלת עיניים משמעותית. במחקר השתתפו מטופלים ללא מחלת עיניים ידועה שהוזמנו לפגישה ב- Atlanta VA. הם עברו בדיקת סקירה על פי נוהל ה- TECS וכן עברו בדיקה פנים מול פנים באותו יום. תוצאות הבדיקות פנים אל פנים היו סמויות בפני המפענחים של סקירת ה- TECS. התוצאים העיקריים היו מידת ההתאמה, הרגישות והספציפיות של תוצאות המפענחים של TECS בהשוואה לתוצאות הבדיקות פנים מול פנים. נמצא אחוז התאמה גבוה של נוהל TECS עבור כל אחת מהמחלות. הרגישות והספציפיות הכללית  היו 75 אחוזים ו- 55 אחוזים בהתאמה עבור כל אחת מהאבחנות. ההתאמה בין המפענחים הייתה טובה ונעה בין 66 אחוז ל- 99 אחוז.

מסקנת החוקרים היא שהנוהל הרגיל של TECS הוא מדויק כאשר משווים אותו לבדיקה פנים מול פנים כאשר בודקים אבחנות של מחלות עיניים שכיחות. תוספת בדיקות כמו OCT עשויה להגביר עוד יותר את יכולות האבחנה.

Howell V, Hunt KJ, McCord S, Giangiacomo A, Lynch MG

Diagnostic Accuracy of Technology-based Eye Care Services

The Technology-based Eye Care Services Compare Trial Part I

Ophthalmology 2020;127:38-44

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<