חדשות

אף פעם לא מאוחר להתחיל פעילות גופנית - גם בגיל המבוגר לפעילות תרומה משמעותית לבריאות (Br J Sports Med)

27/11/2013

מאת ד"ר עמית עקירוב

מתוצאות מחקר חדש, שפורסמו במהלך חודש נובמבר בכתב העת British Journal of Sports Medicine , עולה כי לעולם לא מאוחר מדי להתחיל בפעילות גופנית לשיפור המצב הבריאותי. מהמחקר עולה כי בקשישים מאנגליה שהחלו לעסוק בפעילות גופנית נרשמה עליה של למעלה מפי שלוש ליהנות ממצב בריאותי טוב במהלך המעקב, בהשוואה לאלו שהמשיכו באורח חיים סדנטרי.

ממצאי המחקר תומכים ביוזמות שנועדו לעודד קשישים לעסוק בפעילות גופנית, גם אלו בגיל מתקדם. למרות שמחקרים קודמים הדגימו קורלציה משמעותית בין פעילות גופנית ובין סמנים שונים של המצב הבריאותי, מעטים עקבו אחר קשישים במטרה לבחון מה קורה כאשר חל שינוי במצב הפעילות הגופנית בגיל מבוגר.

במסגרת המחקר הנוכחי החוקרים בחנו את הנתונים ממחקר ELSA (English Longitudinal Study of Ageing ), מדגם ארצי מייצג של אוכלוסיה אנגלית שנולדה לפני 29 בפברואר, 1952. לאחר הוצאת משתתפים עם מחלות כרוניות בתחילת המחקר, נכללו 3,454 משתתפים, בגיל ממוצע של 63.7 שנים בתחילת המחקר.

הם סיווגו את המשתתפים כבריאים במידה וענו על ארבעה קריטריונים: ללא מחלה כרונית, ללא ליקוי קוגניטיבי מג'ורי, ללא ליקוי גופני מג'ורי ועם בריאות מנטאלית טובה.

החוקרים קבעו את רמת הפעילות הגופנית, מצב המחלה והליקוי הגופני על-פי דיווחי החולים. הם קבעו את המצב הקוגניטיבי באמצעות סדרה של מבחנים נוירו-פסיכולוגיים. הם בחנו את הבריאות המנטאלית בעזרת מדד Centre of Epidemiological Studies Depression Scale .

הם גם סיווגו את החולים לשלוש קבוצות פעילות: ללא פעילות מתונה או מאומצת במהלך השבוע, פעילות מתונה לפחות פעם בשבוע ופעילות מאומצת לפחות פעם בשבוע.

הם התבססו על דיווחי המטופלים ולאחר מכן בחנו את הדיווחים הללו באמצעות מדים אובייקטיביים שענדו המשתתפים על שורש כף היד. מהנתונים עלתה קורלציה מתונה בין הדיווחים העצמיים והמדדים האובייקטיביים.

בהשוואת משתתפים בתחילת המחקר ולאחר שמונה שנים, החוקרים מצאו כי באלו שדיווחו על פעילות גופנית מתונה נרשמה עליה של פי 3.12 בסיכוי למצב בריאותי תקין. באלו שדיווחו על פעילות גופנית מאומצת נרשמה עליה של פי 4.3 בסיכוי למצב בריאותי תקין. התוצאות היו מובהקות סטטיסטית.

החוקרים ערכו תקנון לגיל, מין, עישון סיגריות, צריכת אלכוהול, מצב משפחתי ומצב כלכלי ומצאו כי הקשר המשמעותי בין פעילות גופנית ובין המצב הבריאותי נותר על כנו.

הם גם בחנו את הפעילות במהלך ארבע שנים ומצאו כי 8.9% מהמשתתפים במחקר נותרו לא-פעילים, 11.9% הפכו ללא-פעילים, 9% החלו לעסוק בפעילות גופנית ו-70.1% נותרו פעילים גופנית.

לאחר תקנון למשתנים שונים, הם מצאו כי באלו שהחלו לעסוק בפעילות גופנית (מתונה או מאומצת) נרשמה עליה של פי 3.37 בסיכוי למצב בריאותי תקין, בהשוואה לאלו שנותרו לא-פעילים, ובאלו שנותרו פעילים תועדה עליה של פי 7.68 בסיכוי למצב בריאותי תקין, בהשוואה לאלו שנותרו לא-פעילים. התוצאות היו מובהקות סטטיסטית.

ממצאי המחקר מעידים על תועלת משמעותית לפעילות גופנית גם במבוגרים המתחילים לעסוק בפעילות גופנית רק בגיל מבוגר.

Br J Sports Med. Published online November 25, 2013

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<