מאמרי מערכת

האם ביופסיות ערמונית המבוצעות למעקב אחר חולים עם שאת הערמונית קשורות להרעה בתפקוד מיני? /מאת פרופ' גרינשטיין, עורך אורולוגיה

13/11/2009

מקובל היום בחולים עם שאת הערמונית המתאימים לכך לבצע Active surveillance. במסגרת זו אותם החולים עם מחלת שאת ערמונית ממוקמת, בנפח קטן וגליסון לא יותר מ 6 נותרים למעקב ללא טיפול מידי במחלתם. כדי לנטר את מצבם מקובל לבצע ביופסיות ערמונית תקופתיות .

העבודה הבאה מ- Brady Urological Institute, The Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland    שבארצות הברית בדקה את השפעת ביופסיות המעקב על התפקוד המיני.

העבודה מסכמת נתונים של 333 חולי שאת הערמונית שלא טופלו אלא נותרו המעקב. החולים עברו אחת לשנה ביופסיות ערמונית מונחות על קול רקטלי ונלקחו 10-12 דגימות. פעמיים בשנה נמדדו ערכי PSA  בדם ובוצעה בדיקה רקטלית של הערמונית. לכל החולים נשלחו שאלון ה SHIM להערכת התפקוד המיני ושאלון ה I-PSS להערכת הפרעות ההשתנה. מקבוצת החולים האלה 231 חולים החזירו את השאלונים לפני הכללתם בפרוטוקול המעקב. כמו כן נאספו נתונים דמוגרפיים, תחלואה, ומספר הביופסיות שהמשתתף עבר במרוצת המעקב. לא נכללו במעקב חולים עם תותבים בפין או שהשתמשו במשאבות ואקום, אלה עם נתונים חסרים בשאלון ה SHIM , אלה שעברו ביופסיות סמוך למילוי השאלון כדי לנטרל את השפעת הביופסיה מידית על התפקוד המיני, אלה שהגדירו את עצמם לא פעלים מינית.  כך שלאחר ניפוי החולים האלה נותחו נתונים של 152חולים.  משתתפים עם מדד של פחות מ 22 בשאלון ה SHIM הוגדרו בחולים עם הפרעה בתפקוד המיני.

הגיל הממוצע של המשתתפים היה 68.7 שנים (טווח 51-83) .  לפני כניסה למסגרת המעקב החולים עברו בממוצע  0.4 ±  1.1 ביופסיות, וממוצע הביופסיות שעברו האנשים במסגרת המעקב היה 1.9  ±  2.3 .

86 מ-152 החולים היו עם הפרעה בתפקוד מיני לפי תשובותיהם בשאלון ה SHIM. נמצאה קורלציה (p=0.04  ). בין מספר הביופסיות וההפרעה בתפקוד מיני. ככל שעולה מספר הביופסיות יש יותר ירידה בתפקוד המיני. לאחר 3 ביופסיות נמצאה ירידה גדולה יותר בתפקוד המיני בהשוואה למספר ביופסיות של 2 ופחות (p=0.02 ). ב Multivariable analysis של גיל החולה, PSA נפח ערמונית רק מספר הביופסיות היה קשור (p=0.02 ) לירידה בתפקוד המיני. חולים עם תפקוד מיני תקין לפני ההכללה במעקב נטו (p=0.06 ) לרדת בצורה חדה יותר בתפקוד המיני מאשר נבדקים עם הפרעה בינונית וקשה בתפקוד המיני לפני תקופת המחקר.

החוקרים בדקו גם את השפעת הביופסיות על התוצאות בשאלון ה I-PSS ולא נמצא קשר בין מספר הביופסיות והפרעות ההשתנה.

המחברים מסכמים כי יש רושם שמספר ביופסיות גדול יותר בתקופת המעקב קשור לירידה בתפקוד המיני.

יתכן ויש לציין קשר בין הביופסיות והתפקוד המיני לפני חולי שאת הערמונית כאשר מוצגת להם אפשרות המעקב הפעיל אחרי מצבם. 

Fujita K, Landis P, McNeil BK, Pavlovich CP.: Serial Prostate Biopsies are Associated With an Increased Risk of Erectile Dysfunction in Men With Prostate Cancer on Active Surveillance. Urol. 2009 Dec;182(6):2664-9.

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<