חדשות

סוג דם O קשור לסיכון נמוך להידבקות בוירוס הקורונה (Blood Advances)

16/10/2020

מאת מערכת אי-מד

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי גדול שנעשה בדנמרק הראה שלבעלי סוג דם
O יש סיכוי מופחת להידבק בוירוס הקורונה. כמו כן, לא נמצא קשר בין קבוצת ה-RhD של האוכלוסייה לבין סיכוי מוגבר להידבקות בוירוס ולא נמצא קשר בין סוג הדם לחומרת התסמינים.

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה בדק את כלל המטופלים בדנמרק שנמצאו חיוביים לוירוס הקורונה וסוג הדם שלהם היה ידוע. מתוך 817,327 האנשים שנמצאו חיוביים לוירוס הקורונה, ל-473,654 היה בעלי סוג דם (ABO)  וRhD ידוע. כ-2,204,742 אזרחים דנים, עם סוג דם ו-RhD ידועים, שימשו כקבוצת הביקורת של המחקר (38% מהאוכלוסייה בדנמרק).

המחקר הראה כי יש הבדל משמעותי בחלוקת סוגי הדם בין הנבדקים החיוביים לקורונה לבין האוכלוסייה הכללית. בעוד  של-38.41% (רווח בר-סמך 95%, 37.3%-39.5%) מתוך קבוצת הנבדקים החיוביים היה סוג דם O, ל-41.7% (רווח בר-סמך 95%, 41.6%-41.8%) מהאוכלוסייה הכללית היה סוג דם O- סיכון יחסי (RR) של 0.87 (רווח בר-סמך 95%, 0.83-0.91).

מתוך קבוצת הנבדקים החיוביים לוירוס הקורונה, נמצאו פחות אנשים בעלי סוג דם O (רמת מובהקות <0.001), בעוד שנמצאו יותר אנשים בעלי סוגי הדם A ,B ו-AB (רמות מובהקות <0.001, 0.011, ו-0.91, בהתאמה). לא היה הבדל משמעותי בין קבוצות הדם A, B, AB (רמת מובהקות 0.3). הסיכון היחסי להידבק בווירוס הקורונה היה 1.09 (רווח בר-סמך 95%, 1.04-1.14) לבעלי קבוצת דם A, 1.06 (רווח בר-סמך 95%, 0.99-1.14) לבעלי קבוצת דם B ו-1.15 (רווח בר-סמך 95%, 1.03-1.27) לבעלי קבוצת דם AB.

לא היה הבדל משמעותי בחלוקה לקבוצות ה-RhD בין הנבדקים החיוביים לבין האוכלוסייה הכללית (רמת מובהקות 0.15). כמו כן, לא היה הבדל משמעותי בין סוגי הדם לבין חומרת התסמינים בקרב הנבדקים החיוביים לוירוס הקורונה (לכולם רמת מובהקות 0.40)- למטופלים מאושפזים, לא מאושפזים או נפטרים.

כותבי המחקר שיערו שתוצאות המחקר נובעות מהיכולת של נוגדני אנטי-A ואנטי-B, הנמצאים אצל אנשים עם סוג דם O, לנטרל את וירוס הקורונה ממשטחים ריריים. כמו כן, כותבי המחקר שיערו כי נוכחות מוגברת של פקטור וון וילברנד, שנמצא בעודף אצל סוגי דם שאינם O וקשור לסיכון מוגבר לפקקת, יכול להיות בעל השפעות לא ישירות או לא ידועות על ההידבקות בוירוס.

לכתבה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<