חדשות

חשיבות טיפול נוגד-קרישה פומי למניעת סיכון תרומבואמבולי בחולים עם פרפור פרוזדורים לאחר ניתוח מסתם (JAMA Cardiology)

26/10/2019

 

מנתונים שפורסמו בכתב העת JAMA Cardiology עולה כי הופעה חדשה של פרפור פרוזדורים לאחר ניתוח מסתם בצד שמאל של הלב מלווה בסיכון ארוך-טווח דומה לתרומבואמבוליזם, בדומה לפרפור פרוזדורים שאינו על-רקע מחלת מסתם.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את הסיכון ארוך הטווח לתרומבואמבוליזם בחולים עם הופעה חדשה של פרפור פרוזדורים לאחר-ניתוח מסתם לבבי בצד שמאל, בהשוואה לחולים עם פרפור פרוזדורים שאינו על-רקע מחלת מסתם או התערבות ניתוחית.

 

מחקר העוקבה התצפיתי נערך בין ינואר 2000 ועד דצמבר 2015 והתבסס על מאגרי רישום מדנמרק. החוקרים התאימו בין חולים שפיתחו פרפור פרוזדורים לאחר ניתוח מסתם לבבי בצד שמאל (מסתם וותין דו-צניפי, החלפת מסתם מיטראלי ו/או תיקון מסתם וותין או מיטראלי) בין 2000 עד 2015. לחולים אלו הם התאימו חולים עם פרפור פרוזדורים שאינו על-רקע מחלת מסתם או ניתוח ביחס 1:3 ובחנו את הסיכון לתרומבואמבוליזם.

 

מבין 1,587 חולים לאחר ניתוח מסתם בצד שמאל של הלב, 741 חולים (46.7%) פיתחו פרפור פרוזדורים לאחר-ניתוח במהלך האשפוז. מבין 712 החולים עם פרפור פרוזדורים לאחר התערבות ניתוחית אשר התאימו למחקר, החוקרים התאימו בין 675 חולים ובין 2,025 חולים עם פרפור פרוזדורים שאינו על-רקע מחלת מסתם. באוכלוסיה המחקר המותאמת הגיל החציוני עמד על 71 שנים ו-1,600 היו גברים.  

 

טיפול נוגד-קרישה פומי הותחל בתוך 30 ימים מהשחרור מבית החולים ב-420 חולים עם פרפור פרוזדורים לאחר-ניתוח (62.9%) וב-1,030 חולים עם פרפור פרוזדורים שאינו על-רקע מחלת מסתם (51.4%).

 

שיעורי ההיארעות של תרומבואמבוליזם עמדו על 21.9 אירועים ל-1,000 שנות אדם בקרב חולים עם פרפור פרוזדורים לאחר-ניתוח ועל 17.7 אירועים ל-1,000 שנות-אדם באלו עם פרפור פרוזדורים שאינו על-רקע מחלת מסתם. מניתוח הנתונים עלה כי הסיכון ארוך הטווח לתרומבואמבוליזם היה דומה בחולים עם פרפור פרוזדורים לאחר-ניתוח ואלו עם פרפור פרוזדורים שאינו על-רקע מחלת מסתם (יחס סיכון של 1.22, רווח בר-סמך 95% של 0.88-1.68).

 

טיפול נוגד-קרישה פומי במהלך המעקב לווה בסיכון מופחת לאירוע תרומבואמבולי בחולים עם פרפור פרוזדורים לאחר-ניתוח (יחס סיכון של 0.45), כמו גם בחולים עם פרפור פרוזדורים שאינו על-רקע מחלת מסתם (יחס סיכון של 0.63), בהשוואה למקרים בהם לא ניתן טיפול נוגד-קרישה.

 

החוקרים קוראים להשלים מחקרים נוספים במטרה לבחון את חשיבות טיפול נוגד-קרישה במקרים של פרפור פרוזדורים לאחר ניתוח מסתם לבבי בצד שמאל.

 

JAMA Cardiology. Published online October 9, 2019

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<