חדשות

פורסם דו''ח נציבות קבילות הציבור ל-2018 : למעלה מ-12660 קבילות, כ-6800 על קבלת שירות במסגרת סל הבריאות, כשליש מהקבילות נמצאו מוצדקות

28/01/2020

מאת מערכת אי-מד

 משרד הבריאות מפרסם היום את נתוני פעילות נציבות קבילות הציבור לשנת 2018. 

ע"פ הודעת המשרד: " פרסום הנתונים העולים מתוך הקבילות מהווה אמצעי חשוב במסגרתו ניתן להביא לידיעת הציבור הרחב את הממצאים כפי שהם משתקפים מתלונות הציבור וגם להעלות הסוגיות העיקריות המעסיקות את ציבור המבוטחים על סדר היום של הגורמים הרלוונטיים במערכת הבריאות. פרסום זה תורם להגברת השקיפות במערכת הבריאות ומאפשר מבט רחב יותר על אופן יישום חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 

כמו כן מצורף קישור למערכת להצגת נתוני הקבילות והפניות אשר התבררו בנציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, לשימוש הציבור. "
 
מעיון בדו"ח עולים הממצאים המרכזיים הבאים :
 
  • בשנת 2018 הסתיים בירורן של 12,266 פניות, מתוכן 6,804 קבילות ופניות שהתייחסו לקבלת שירותי בריאות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי
  • בשנת 2018 חלה עליה באחוז הקבילות המוצדקות נגד קופות החולים ביחס לשנת 2017 , והוא עומד בשנה זו על 32.3% מכלל הקבילות נגדן (לעומת 27.6% קבילות מוצדקות בשנת 2017 ).
  • אחוז הקבילות שבהן אינטרס המבוטח מומש גבוה ואף עלה, ועומד על 48.5% מתוך כלל הקבילות (לעומת 45.1% בשנת 2017 )
  • מניתוח הקבילות העוסקות בסל הבריאות, בתחום "אספקת תרופות", נמצא כי מחצית הקבילות בנושא זה נוגעות לתרופות לסרטן כולל אימונותרפיה ( 171 קבילות)
  • בקבילות העוסקות ב"בדיקות" בולטות בפער ניכר הקבילות המוגשות ביחס לתחום הדימות המהוות 42.77% מכלל הקבילות בתחום זה. 391 קבילות סה"כ, ובהן 302 קבילות ביחס לבדיקת MRI עם 40% קבילות מוצדקות ו- 62 קבילות ביחס לבדיקת PET עם 32% קבילות מוצדקות.
  • בקבילות העוסקות ב"טיפולים" בולטים הטיפולים בתחומי בריאות השן אשר מהווים 14.3% מכלל הקבילות בתחום זה
  • בקבילות העוסקות במתן "טיפולים", ניכרים פערים משמעותיים בקבילות המוגשות על ידי המטופלים ביחס לקופות השונות שיכולים להעיד על פערים ברמתם של שירותים אלו בכל אחת מן הקופות.

 
 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני