Addictions

סיכון מוגבר להפרעות שימוש באלכוהול וסמים בחולים עם הפרעות מהספקטרום של אוטיזם שאינן מטופלות (JAMA Pediatr)

הפרעות שימוש בסמים ואלכוהול נפוצות יותר בקרב חולים עם הפרעות מהספקטרום של אוטיזם, כאשר שילוב הפרעות מהספקטרום של אוטיזם עם התמכרות לחומרים מלווה בסיכון מוגבר לתמותה, כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת JAMA Pediatrics.

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את הסיכון להפרעות שימוש חומרים בקרב חולים עם הפרעות מהספקטרום של אוטיזם ואת הקשר עם מחלות רקע, טיפול בתרופות פסיכוטרופיות ותמותה.

המחקר הרטרוספקטיבי כלל קרוב ל-2 מיליון משתתפים ממאגר National Health Insurance Research Database מטייוואן ונערך בין תחילת שנת 2000 ועד סוף שנת 2015. מבין אלו, 6,599 חולים אובחנו עם הפרעות מהספקטרום של אוטיזם (גיל ממוצע של 11.9 שנים, 77.2% בנים) ולהם התאימו החוקרים 26,396 ביקורות תואמות בגיל, מין ותאריך אינדקס.

מניתוח רב-משתני עלה כי הסיכון להפרעות שימוש בחומרים היה גבוה פי 2.33 (יחס סיכון מתוקן של 2.33, רווח בר-סמך 95% של 1.89-2.87), סיכון גבוה כפליים להפרעות שימוש באלכוהול (יחס סיכון מתוקן של 2.07, רווח בר-סמך 95% של 1.60-2.63) וסיכון גבוה פי שלוש להפרעות שימוש בסמים (יחס סיכון מתוקן של 3.00, רווח בר-סמך 95% של 2.15-4.58) בקרב חולים עם הפרעות מהספקטרום של אוטיזם, בהשוואה לביקורות.

הסיכון להפרעות שימוש בחומרים בתתי-קבוצות חולים עם הפרעות מהספקטרום של אוטיזם שנטלו טיפול פסיכוטרופי היה נמוך משמעותית, בהשוואה לאלו שלא נטלו כל טיפול פסיכוטרופי, בין אם נטלו תכשיר פסיכוטרופי יחיד (יחס סיכון מתוקן של 0.60, רווח בר-סמך 95% של 0.43-0.66) או מספר תכשירים פסיכוטרופיים (יחס סיכון של 0.37, רווח בר-סמך 95% של 0.28-0.49).

בהשוואה בין חולים עם הפרעות מהספקטרום של אוטיזם וביקורות ללא הפרעות מהספקטרום של אוטיזם עם מחלות רקע דומות תועד סיכון מוגבר להפרעות שימוש בחומרים בקרב אלו עם הפרעות מהספקטרום של אוטיזם; יתרה מזאת, בקרב אלו עם הפרעות מהספקטרום של אוטיזם שלא קיבלו כל טיפול פסיכוטרופי תועד סיכון גבוה פי 6 (יחס סיכון של 6.39, רווח בר-סמך 95% של 5.11-7.87) להפרעות שימוש בחומרים כאשר תועדה גם הפרעת טיקים וסיכון גבוה פי 5 להפרעת שימוש באלכוהול (יחס סיכון של 5.48, רווח בר-סמך 95% של 5.12-5.70) או הפרעת שימוש בסמים (יחס סיכון של 5.42, רווח בר-סמך 95% של 5.12-5.80) בנוכחות שילוב עם הפרעות שליטה בדחף.

הסיכון לתמותה היה גבוה משמעותית בחולים עם הפרעות מהספקטרום של אוטיזם והפרעות שימוש בחומרים, בהשוואה לביקורות ללא הפרעות שימוש בחומרים (יחס סיכון של 3.17, רווח בר-סמך 95% של 2.69-3.89).

ממצאי המחקר מציעים כי חולים עם הפרעות שימוש בחומרים מצויים בסיכון מוגבר להתפתחות הפרעות שימוש בחומרים. משלב הפרעות מהספקטרום של אוטיזם עם הפרעות שימוש בחומרים מלווה בעליה בסיכון לתמותה.

JAMA Pediatr. Published online January 4, 2021.

לידיעה ב-MedPage Today

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים