Aging

מה התחדש ביתר לחץ דם בנובמבר 2018 ? סקירתו של פרופ’ יודפת, החברה ליל”ד


האם קיימת הצדקה לטיפול תרופתי בחולה עם יל”ד קל ועם סיכון נמוך?מטרת המחקר שבוצע באוקספורד היתה לבדוק האם טיפול ביל”ד על פי הנחיות2017 ACC/AHA קשור בסיכון נמוך לתמותה ומחלה CV בחולים עם סיכון נמוך ויל”ד קל. להמשך קריאה האם היפוטנסיה תנוחתית פוגעת במספר היבטים של התפקוד הגופני בקשישים?מטרת המחקר ההולנדי היתה לבדוק האם להיפוטנסיה תנוחתית בקשישים יש השפעה על התפקוד הגופני בקשישים. להמשך קריאה האם יל”ד בדרגה 1 ו 2 בגיל נמוך מ 40 קשורים כל אחד בנפרד בסיכון גבוה לאירועים CV בהשוואה לנורמוטנסיביים בגילאים אלו?מטרת המחקר האמריקאי היתה לבדוק האם למבוגרים צעירים לפני גיל 40 שמפתחים יל”ד על פי הנחיות 2017 ACC/AHA יש סיכון גדול יותר לאירועים CV בהשוואה עם נורמוטנסיביים בגילם. להמשך קריאה האם ילדים שעלו לארץ מגיל נמוך מ- 11 מאבדים את ההגנה מפני יל”ד בהתבגרותם בדומה לילידי הארץ?מטרת המחקר המשותף לצה”ל והמרכז הרפואי שיבא היתה לבדוק את הקשר בין גיל העלייה לארץ והיארעות של יל”ד בהתבגרות. להמשך קריאה האם הורדת לחץ הדם בקשישים ללא קשר לגיל מורידה את התמותה והאירועים ה CV אבל מגבירה את הסיכון לאי ספיקת כליות? סקירה ומטה-אנליזה.מטרת הסקירה הסיסטמתית והמטה-אנליזה שבוצעה ע”י חוקרים מטייואן, מיפאן ומאנגליה היתה לבדוק את השפעת הגיל בהורדת לחץ הדם על תוצאים שונים בחולי יל”ד מבוגרים מגיל 60 ללא מחלות נלוות כמו סוכרת, מחלת כליות כרונית, אי ספיקת לב, מחלה כלילית ושבץ מוחי. להמשך קריאה האם ל ABPM יש עדיפות באיבחון של יל”ד ממוסך לעומת המדידות בבית?מטרת המחקר האמריקאי היתה לבדוק את החפיפה בין ABPM לבין מדידות לחץ דם בבית לגילוי יל”ד ממוסך. להמשך קריאה האם יל”ד ממוסך שאינו מאוזן קשור בסיכון CV מוגבר ותמותה מכל סיבה בהשוואה ליל”ד מאוזן? מטה-אנליזה.מטרת המטה-אנליזה שכללה חולים ממספר מרכזים בין לאומיים (כולל מביה”ח הדסה בירושלים) היתה לבדוק את הערך הפרוגנוסטי של יל”ד ממוסך שאינו מאוזן בהשוואה ליל”ד מאוזן. להמשך קריאה האם טיפול נמרץ להורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל 125 ממ”כ במדידות בבית בבוקר בחולי יל”ד עם סיכון גבוה קשור בתוצאים ה CV הטובים ביותר?מטרת העיבוד לאחר מעשה היפאני היתה לבדוק את הקשר בין טיפול תוך שנתיים על פי מדידות לחץ הדם בבית והסיכון ה CV בתת-קבוצות שרובדו לפי מצב הסיכון תוך שימוש בנתוני מחקר HONEST להמשך קריאה האם הטיפול הראשוני ביל”ד ע”י שילוב קבוע של שתי תרופות יעיל יותר מטיפול של תרופה אחת מבחינת התוצא ה CV?מטרת המחקר האיטלקי היתה לבדוק האם השפעה של שילוב קבוע של שתי תרופות על התוצא ה CV טובה יותר מאשר טיפול התחלתי בתרופה אחת. להמשך קריאה האם לחץ סיסטולי גבוה מ 180 ממ”כ במבחן מאמץ מתון הוא גורם סיכון עצמאי לאירועים כליליים בגברים?מטרת המחקר הנורבגי היתה לבדוק את הקשר בין לחץ הדם הסיסטולי במאמץ מתון והסיכון ארוך הטווח של מחלה כלילית בגברים שהיו בריאים כאשר ביצעו את המבחן בבסיס וגם לאחר 7 שנים. להמשך קריאה האם אין כל הבדל בתופעות הלוואי הקליניות בין טיפול רגיל לטיפול נמרץ להורדת לחץ הדם בעלייה ברמת הקריאטינין בחולי סוכרת מסוג 2? עיבוד לאחר מעשה של ACCORD-BPמטרת העיבוד הנוכחי ע”י חוקרים מהולנד היתה לבדוק את הקשר בין עלייה ברמת הקראטינין בנסיוב על תופעות הלוואי הקליניות במחקר ACCORD-BP  בחולי סוכרת מסוג 2 שהוקצו אקראית לטיפול נמרץ או לטיפול הרגיל. להמשך קריאה האם טיפול קצר-טווח בשיטת mindfulness מוריד את לחץ הדם?שורשיה של שיטת mindfulness מהבודהיזם העתיק שמבוססת על שימת לב דקה לדקה למודעות העצמית של האדם מנקודת מבטו. להמשך קריאה 

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים