Atrial Fibrillation

הערכת שיעורי מיקרו-דימומים מוחיים והסיכון לסיבוכים בחולים עם פרפור פרוזדורים (Europace)

במאמר שפורסם בכתב העת Europace מדווחים חוקרים מאיטליה כי מיקרו-דימומים מוחיים מופיעים באחד מכל ארבעה חולים עם פרפור פרוזדורים ומלווים בסיכון מוגבר לאירועים מוחיים המורגיים ואירועים תרומבואמבוליים בחולים אלו. יתרה מזאת, הסיכון לדימום תוך-גולגולתי עלה באופן עקבי עם עליה בהיקף מיקרו-דימומים מוחיים.

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים להשלים סקירה שיטתית ומטה-אנליזה להערכת השכיחות של מיקרו-דימומים מוחיים והסיכון לדימום תוך-גולגולתי ואירוע מוחי איסכמי בחולים עם פרפור פרוזדורים.

החוקרים חיפשו במאגרי PubMed ו-EMBASE לזיהוי מחקרים שדיווחו על שכיחות מיקרו-דימומים מוחיים והיארעות דימום תוך-גולגולתי ואירוע מוחי איסכמי בחולים עם פרפור פרוזדורים, עם וללא מיקרו-דימומים מוחיים. עוד הושלם ניתוח לפי תתי-קבוצות בהתאם למספר ומיקום מיקרו-דימומים מוחיים.

מבין 562 מחקרים שעלו בחיפוש, 17 מחקרים נכללו במטה-אנליזה. שכיחות מיקרו-דימומים מוחיים בחולים עם פרפור פרוזדורים עמדה על 28.3% (רווח בר-סמך 95% של 23.8-33.4%).

בקרב חולים עם עדות למיקרו-דימומים מוחיים תועד סיכון מוגבר לדימום תוך-גולגולתי (יחס סיכויים של 3.04, רווח בר-סמך 95% של 1.83-5.06) ואירוע מוחי איסכמי (יחס סיכויים של 1.78, רווח בר-סמך 95% של 1.26-2.49). בחולים עם חמישה מיקרו-דימומים מוחיים ומעלה תועד סיכון מוגבר לדימום תוך-גולגולתי.

ממטה-רגרסיה עלו עדויות לפיהן שכיחות גבוהה יותר של סוכרת בחולים עם פרפור פרוזדורים לוותה בשכיחות גבוהה יותר של מיקרו-דימומים מוחיים.

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים כי מיקרו-דימומים מוחיים עשויים להוות גורם סיכון חשוב לדימום תוך-גולגולתי ואירועים מוחיים איסכמיים במבוגרים עם פרפור פרוזדורים.

Europace. 2022 Mar 4

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים