Breast cancer

הנחיות חדשות בנושא טיפול קרינתי בנשים לאחר כריתת שד (J Clin Oncol)

בהנחיות חדשות שפורסמו בכתב העת Journal of Clinical Oncology קובעים מומחים כי אין נוסחה אחת המתאימה לכולם לזיהוי חולות סרטן שד המתאימות ביותר לטיפול בהקרנות לאחר ניתוח כריתת שד. במקום זאת, ההנחיות החדשות נועדו לסייע לרופאים לקבל החלטות מודעות יותר ולהתקדם לכיוון רפואה אישית.

איגודי ה-American Society of Clinical Oncology, American Society for Radiation Oncology ו-Society of Surgical Oncology התכנסו במטרה לפתח עדכון הנחיות של ה-ASCO (American Society of Clinical Oncology) בנוגע לטיפול קרינתי לאחר כריתת שד.

סקירה שיטתית שפורסמה לאחרונה מטעם ה-Cancer Care Ontario סיפקה בסיס ראיות ראשוני. פאנל המומחים השלים סקירה ייעודית של הספרות הרפואית, שחיפוש אחר נתונים חדשים, העשויים להוביל לשינוי גישות הטיפול.

פאנל המומחים הסכים פה-אחד כי העדויות הזמינות מעידות כי טיפול קרינתי לאחר כריתת שד מפחית את הסיכון לכשלון מקומי-אזורי, הישנות כלשהי ותמותה עקב סרטן שד בנשים עם סרטן שד בשלב T1-2 עם מעורבות של 1-3 קשריות לימפה בבית השחי. עם זאת, בחלק מתתי הקבוצות הללו סיכון כה נמוך לכשל מקומי-אזורי כך שהתועלת האבסולוטית של טיפול קרינתי לאחר כריתת שד קטנה מהרעילות הפוטנציאלית. בנוסף, היחס המקובל בין תועלת לרעילות משתנה בין הרופאים ובין החולים. לכן, ההחלטה להמלצה על טיפול קרינתי לאחר כריתת שד דורשת שיקול דעת קליני.

הפאנל הסכים כי רופאים הקובעים המלצות אלו לחולים פרטניים צריכים לקחת בחשבון גורמים העשויים להפחית את הסיכון לכשלון מקומי-אזורי, המשפיעים על תמותה ספציפית עקב סרטן שד ו/או על הסיכון לסיבוכים עקב טיפול קרינתי לאחר כריתת שד.

כאשר הרופאים והחולות בוחרים לוותר על דיסקציה של קשריות לימפה בבית השחי לאחר קשרית זקיף חיובית, הפאנל ממליץ כי בנשים אלו יושלם טיפול קרינתי לאחר כריתת שד רק במידה ויש נתונים מספקים להצדקת הטיפול ללא נתונים אודות מעורבות קשריות לימפה נוספות בבית השחי.

בנשים עם מעורבות קשריות לימפה בבית השחי לאחר טיפול סיסטמי ניאו-אדג’וונטי יש מקום לטיפול קרינתי לאחר כריתת שד.

בנשים המשלימות טיפול כימותרפי ממושך, פאנל המומחים לא הצליח להגיע להסכמה באשר לשאלה אם ישנה עדיפות למתן כל הטיפול הכימותרפי לפני טיפול קרינתי או מתן טיפול משולב. עם זאת, הם מציעים לא לשלב טיפול ב-Doxorubicin עם טיפול קרינתי לאחר כריתת שד.

J Clin Oncol Published online September 19, 2106

לידיעה במדסקייפ

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים