Congenital heart disease

הריון מלווה בסיכון מוגבר לסיבוכים לבביים ארוכי-טווח בנשים עם מחלת לב מולדת (American Journal of Obstetrics & Gynecology)

בקרב נשים עם מחלת לב מולדת, היריון מלווה בסיכון מוגבר לסיבוכים לבביים ארוכי-טווח, כך עולה מתוצאות מחקר רטרוספקטיבי שפורסמו בכתב העת American Journal of Obstetrics & Gynecology.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי לאור העליה בתוחלת החיים של חולים עם מחלת לב מולדת הודות לשיפור התערבויות בשלב מוקדם בחייהם, יותר ויותר נשים עם מחלת לב מולדת שוקלות להרות בבגרות. מאחר ואין נתונים ארוכי טווח אודות התוצאות הלבביות לאחר הריון בנשים אלו, החוקרים ביקשו לבחון את הנושא.

לצורך המחקר, החוקרים אספו נתונים אודות 711 נשים שטופלו בשני מרכזים לטיפול במחלת לב מולדת במבוגרים בין השנים 2014 ו-2019. הנשים היו במעקב מגיל 15 שנים או מהכניסה למערכת הטיפול הרפואי ועד לתום המחקר, מוות או עזיבת מערכת הבריאות.

התוצא העיקרי היה משלב סיבוכים לבביים, כולל תמותה, אירוע מוחי, אי-ספיקת לב, ניתוח לבבי לא מתוכנן או צורך בצנתור. החוקרים בחנו את התוצא העיקרי בין נשים שילדו לפחות פעם אחת לאחר 20 שבועות היריון ובין נשים שמעולם לא ילדו.

בקרב 209 נשים לאחר לידה קודמת, שיעורי היצרות מסתם וותין, מסתם וותין דו-צניפי, הרחבת אבי עורקים עולה/שורש אבי עורקים, אי-ספיקת מסתם וותין ואי-ספיקת מסתם ריאתי היו גבוהים יותר. היפוך מיקום עורקים גדולים, תסמונת טרנר, לב ימני היפו פלסטי ובעיות לבביות אחרות היו נפוצות יותר בקרב 502 הנשים שלא ילדו בעברן.

מניתוח רב-משתני עלה כי הריון לווה בסיכון מוגבר לתוצא הלבבי המשולב (36.4% לעומת 26.1% יחס סיכון של 1.83, רווח בר-סמך 95% של 1.25-2.66) וכי בנשים שילדו בעבר תועד סיכון מוגבר לניתוח לבבי לא-מתוכנן (28.2% לעומת 18.1%, בהתאמה; p=0.003). לא תועדו הבדלים מובהקים סטטיסטית במרכיבים הפרטניים האחרים של התוצא העיקרי בין נשים שילדו בעבר ואלו שלא ילדו מעולם.

לאחר תקנון למום הלבבי, הקשר בין הריון ובין התוצא העיקרי נותר דומה (יחס סיכון של 1.61, רווח בר-סמך 95% של 1.1-2.36).

ממצאי המחקר עשויים לסייע בייעוץ הרפואי לנשים עם מחלת לב מולדת השוקלות להרות.

American Journal of Obstetrics & Gynecology 2021

לידיעה ב-Healio

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים