Congenital heart disease

בדיקות סקר על-בסיס מד סטורציה עשויות לסייע בזיהוי מומי לב מולדים (European Journal of Pediatrics) והערות עורך ניאונטולוגיה, ד”ר ברזילי

בדיקות סקר המבוססות על מד-סטורציה הדגימו רגישות מתונה-עד-גבוהה בזיהוי מומי לב מולדים קריטיים לא-מאובחנים; עם זאת, בדיקות אלו לא זיהו כשני-שליש ממומי לב מולדים מג’וריים, כך עולה מנתונים שפורסמו בכתב העת European Journal of Pediatrics.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי בדיקת סקר על-בסיס מד סטורציה הוכחה ככלי יעיל, לא-פולשני, העשוי לזהות עד 50-70% ממומי לב מולדים שלא אובחנו קודם לכן. כעת הם ביקשו לבחון את הדיוק של מד סטורציה בזיהוי מומי לב מולדים ואת ההשפעה הקלינית.

מדגם המחקר כלל את כל היילודים שנולדו בין תחילת שנת 2015 ועד סוף שנת 2019. תוצאה חיובית בבדיקת מד-סטורציה הוגדרה בנוכחות שתי מדידות נפרדות של רוויון חמצן נמוך מ-95%, או הבדל של מעל 2% בין מדידת רוויון חמצן ביד ימין ורגל ימין.

בסיכומו של דבר, ב-23,614 תינוקות היה תיעוד של תוצאות בדיקת סטורציה. ב-189 תינוקות (0.9%) תועדה תוצאה חיובית-אמיתית: שישה אובחנו עם מום לב מולד קריטי, 9 אובחנו עם מום לב מולד חמר או משמעותי ו-156 תינוקות אובחנו עם הפרעות לא-לבביות משמעותיות. 43 תינוקות עם תוצאה תקינה במד סטורציה אובחנו מאוחר יותר עם מומי לב מולדים לאחר השחרור מבית החולים, כולל תינוק אחד עם אבחנה של מום לב קריטי, 15 עם מומי לב חמורים, 20 עם מומי לב משמעותיים ו-7 תינוקות אובחנו עם מומי לב מולדים לא-משמעותיים.

הרגישות של מד סטורציה לזיהוי מום לב מולד קריטי עמדה על 85.7%, כאשר הרגישות עמדה על 33% בלבד לזיהוי מום לב מולד מג’ורי (מום לב קריטי או חמור) אשר דרש ניתוח במהלך הינקות; הסגוליות עמדה על 99.3%.

ממצאי המחקר מדגישים את החשיבות של בדיקות סטורציה שגרתיות לזיהוי מומי לב מולדים קריטיים. עם זאת, התוצאות מדגישות גם את הצורך בפיתוח גישות חדשות, דוגמת מדד זילוח, לזיהוי מומי לב מולדים מג’וריים אחרים אשר לא זוהו באמצעות בדיקות הסקר הקיימות כיום.

European Journal of Pediatrics volume 181, pages 813821 (2022)

הערות עורך ניאונטולוגיה, ד”ר ברנרד ברזילי:

מחקר זה מדגים את היתרונות והחסרונות של סקר בדיקת מד סטורציה לזיהוי מומי לב. אחת החוזקות של מחקר זה הוא תיאור כל הילודים עם מומי לב מולדים שנולדו באיזור מסויים, אלה עם תבחין מד סטורציה חיובי ואלה עם תבחין מד סטורציה שלילי. אחת האכזבות היא הרגישות הנמוכה (33%) לזהות מום לב משמעותי שיזדקק לניתוח במהלך הינקות. יש לזכור כי גם במחקר זה תבחין מד הסטורציה זיהה מרים לא לבביים אלה מקרים אחרים שיכלו לגרום לתמותה או תחלואה כמו ספסיס למשל. במאמר גם מזהירים המחברים משחרור מוקדם של ילודים לפני גיל 24 שעות, שבהם תוצאות תבחין מד הסטורציה יכולות להיות שליליות כוזבות.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים