Crohn disease

אנטרוסקופיה בבלון יחיד בעלת יכולת אבחנתית גבוהה במחלת מעי דק (מתוך ה- Gastrointestinal Endoscopy)

מאת ד”ר מיכל איזנשטט

מתוצאות מחקר שפורסם בירחון Gastrointestinal Endoscopy ב- 21 באפריל, עולה כי שיטת האנטרוסקופיה בבלון יחיד (single-balloon enteroscopy) הראתה יכולות אבחנתיות טובות.

השיטה הנהוגה של אנטרוסקופיה בשני בלונים מאפשרת פעולות התערבותיות עמוק בתוך המעי הדק, אולם שיטה זו בעלת עקומת למידה משמעותית ועלויות גבוהות, וכן דורשת זמן רב.  פרט לכך השיטה הינה מסורבלת, ואינה מתאפשרת בחולים עם רגישות ללטקס. 

החוקרים מסבירים כי המערכת החדשה, המשתמשת בבלון יחיד, מאפשרת התעגלות של קצה האנדוסקופ, כאשר הוא מתקדם לעומק המעי הדק, וכך נוצר וו תחת מעטה, אשר מאפשר בחלק מהמקרים, את התכונות המייצבות שיש לקצה באנדוסקופ במערכת הכפולה.

החוקרים מציינים, כי מניסיונם, מערכת חד בלונית הייתה קלה יותר משמעותית לשימוש.  לדבריהם, מחקרם הינו הגדול ביותר שנערך בנושא, במרכז רפואי יחיד.

במחקר הנוכחי נכללו 161 נבדקים שעברו 172 אנטרוסקופיות במערכת חד בלונית. ב- 143 פרוצדורות נעשה שימוש בגישה אנטרוגרדית, וביתר גישה רטרוגרדית. 

מתוצאות המחקר עולה כי ב- 65 פרוצדורות (38%) לא הודגמו ממצאים בלתי תקינים.  ב- 99 פרוצדורות (58%), השיטה הדגימה ממצאים שהיו משמעותיים דיים בכדי להסביר תסמינים או מקור דימום.  הפרוצדורה הייתה בעלת אפקט טיפולי ב- 72 מקרים (42%), כולל 66 עם AVMs (arteriovenous malformations) או טלאנגיאקטזיות.  במסגרת הפרוצדורות הוסרו 5 פוליפים וסטריקטורה מורחבת אחת.

הן עבור פרוצדורות אנטרוגרדיות והן עבור רטרוגרדיות, אחוז הכשלון עמד על 10%.  יחד עם זאת, יש לציין כי לא בוצעו אנטרוסקופיות שלמות במחקר זה.

אף נבדק לא סבל מסיבוכים משמעותיים.  עם זאת, יש לציין כי חולה אחד סבל מהפרעת קצב לבבית שחלפה עצמונית, וחולה נוסף סבל מכאב בטן שהצריך ביקור במיון, אולם לא בוצעה כל התערבות.

החוקרים מסכמים כי לא הודגם צורך בעקומת למידה משמעותית בשיטת האנטרוסקופיה הנוכחית במסגרת מבצעיה. 

בין מגבלות המחקר יש לציין את היותו מחקר חד מרכזי ובעל אופי רטרוספקטיבי, אשר חסר מעקב לטווח הארוך.  החוקרים קוראים לביצוע מחקרים גדולים יותר וכאלו בעלי אופי פרוספקטיבי על מנת להמשיך ולהעריך את הפוטנציאל האבחנתי והטיפולי של מערכת האנטרוסקופיה בבלון יחיד.

Gastrointest Endosc 2010

לידיעה במדסקייפ

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים