Crohn disease

שיעורי הישנות גבוהים לאחר הפסקת טיפול במעכבי TNF בחולים עם מחלת מעי דלקתית (Am J Gastroenterol)

כשליש מהחולים בהפוגה ממחלת מעי דלקתית עם טיפול במעכבי TNF-Alpha תועדה הישנות של מחלת המעי הדלקתית בתוך שנה מהפסקת הטיפול הביולוגי, ושיעור זה עשוי לעלות אל מעל 50% בטווח הארוך, כך עולה מנתוני סקירה שיטתית ומטה-אנליזה, שפורסמ ובכתב העת American Journal of Gastroenterology.

הסקירה כללה 27 מחקרים שבחנו את תוצאות הפסקת טיפול במעכבי TNFα בחולים עם מחלת מעי דלקתית, לאחר הפוגה קלינית.

הסיכון הכולל להישנות בקרב 1,150 החולים עמד על 44% לאורך המעקב שנע בין 6-125 חודשים. כאשר החולים סווגו למחלת קרוהן וקוליטיס כיבית, החוקרים מצאו כי הסיכון להישנות מחלת קרוהן במהלך אותה תקופת מעקב עמד על 44%, כאשר בטווח הקצר (פחות משנה) שיעורי ההישנות עמדו על 38%. במידה ובחנו ררק הפוגה קלינית, אזי שיעורי ההישנות היו גבוהים יותר מאלו שאושרו גם באמצעות שיטות אנדוסקופיות או רדיולוגיות (61% לעומת 18%).

בטווח הביניים (12-24 חודשים) ובטווח הארוך (25 חודשים ומעלה) הסיכון להישנות בחולים עם מחלת קרוהן עמד על 40% ו-49%, בהתאמה.

בחולים עם קוליטיס כיבית, שיעורי ההישנות הכוללים עמדו על 38%, כאשר שיעורי ההישנות בטווח הקצר ובטווח הביניים עמדו על כ-40%.

כאשר החוקרים עם קוליטיס כיבית הפסיקו את הטיפול על-בסיס השגת הפוגה קלינית בלבד (אך ללא הפוגה אנדוסקופית), שיעורי ההישנות בטווח הביניים עמדו על 50%; במידה וכללו גם הפוגה אנדוסקופית, שיעורי ההישנות ירדו ל-33%.

הנתונים הנוכחיים אינם מספיקים בכדי להעריך את שיעורי ההישנות בטווח הארוך בחולים עם קוליטיס כיבית.

בחולים שטופלו בשנית באותו תרופה ביולוגית, שיעורי ההפוגה היו גבוהים, כ-82% בחולי קרוהן וכ-85% בחולים עם קוליטיס כיבית.

מהנתונים עולה כי גם חולים עם מחלת מעי דלקתית בהפוגה ממושכת וארוכת טווח, עלולים בסופו של דבר לפתח הישנות של המחלה לאחר הפסקת טיפול במעכבי TNF.

Am J Gastroenterol. Published online March 22, 2016

לידיעה במדסקייפ

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים