Dialysis

חשיבות המצב התזונתי בתחילת טיפולי דיאליזה להישרדות החולים (Journal of Renal Nutrition)

במאמר שפורסם בכתב העת Journal of Renal Nutrition מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה קשר בין המצב התזונתי של חולים בתחילת טיפולי דיאליזה ובין ההישרדות ארוכת הטווח של החולים לאורך עד חמש שנים לאחר התחלת טיפול כלייתי חליפי. יתרה מזאת, שיפור המצב התזונתי במהלך החודשים הראשונים לטיפולי דיאליזה עשוי לשפר את הישרדות החולים במהלך שלוש השנים הראשונות לאחר טיפול כלייתי חליפי.

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את הקשר בין המצב התזונתי בתחילת דיאליזה, השיפור או החמרה של המצב התזונתי במהלך שלושת החודשים הראשונים לדיאליזה ובין ההישרדות לאחר חמש שנים מתחילת דיאליזה.

מדגם המחקר כלל 297 חולים שהחלו טיפולי דיאליזה בין מרץ 2009 ועד מרץ 2019. המצב התזונתי של החולים בתחילת דיאליזה נקבעה על-בסיס מדד ICNDS (Integrative Clinical Nutrition Dialysis Score), כאשר שיפור או החמרה במצב התזונתי נקבעו על-בסיס חישוב עקומת ICNDS לכל חולה שנכלל במחקר על-פי ערכים משלושת החודשים הראשונים לטיפולי דיאליזה.

החוקרים מדווחים על הבדל משמעותי בסיכויי ההישרדות של חולים שהחלו טיפולי דיאליזה עם מדד ICNDS של 75 נקודות ומעלה ואלו שהחלו את הטיפולים עם מדד נמוך יותר (יחס סיכון של 2.505, p=0.011 לאחר שנה אחת של טיפולי דיאליזה; יחס סיכון של 1.543, p=0.016 לאחר חמש שנות דיאליזה).

החמרה במצב התזונתי (מגמת ICNDS שלילית) במהלך שלושת החודשים הראשונים לטיפולי דיאליזה לוותה בעליה בסיכון לתמותה במהלך שלושת השנים הראשונות לטיפולי דיאליזה, בהשוואה למצב תזונתי יציב או במגמת שיפור (יחס סיכון של 1.732, p=0.008 לאחר שלוש שנות דיאליזה).

החוקרים מסכמים וכותבים כי קיים קשר בין המצב התזונתי בתחילת דיאליזה ובין הישרדות ארוכת הטווח של החולים. החמרת המצב התזונתי במהלך שלושת החודשים הראשונים לטיפולי דיאליזה מלווה בעליה משמעותית בסיכון לתמותה במהלך שלוש השנים הראשונות לטיפולי דיאליזה.

Journal of Renal Nutrition, Jan 25, 2022

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים