Erectile dysfunction

האם ניתוחים להורדת משקל משפרים את הפרעות ההשתנה והתפקוד המיני? /מאת פרופ’ גרינשטיין עורך אורולוגיה

עודף משקל ניכר מהווה בעיה רפואית. לפיכך הניתוחים לשם ירידה במשקל (Bariatric surgery ) מקובלים היום יותר ויותר.

הפרסום הבא משני מרכזים רפואיים באוסטרליה והעיר בריסטול באנגליה התייחס להשפעת הניתוחים על הפרעות ההשתנה הן בנשים והן בגברים, ועל התפקוד המיני בגברים.

במחקר נכללו 653 נשים ו 145 גברים שנותחו במרוצת 10 שנים באוסטרליה . הניתוח שהמשתתפים עברו היה Laparoscopic gastric banding. למנותחים נשלחו שאלונים בדואר:

International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form (ICIQ-SF)

International Prostate Symptom Score (IPSS)   . לגברים נשלח גם שאלון International Index of Erectile Function (IIEF) .

לאחר קבלת התשובות וניפוי חולים שעברו ניתוחים בגלל הפרעות השתנה או תפקוד מיני לאחר ניתוח הקיבה. נתוני 142 נשים ו 34 גברים נכללו בניתוח התוצאות. הגיל הממוצע של הגברים היה 53 ושל הנשים 48. ה BMI הממוצע של הגברים לפני הניתוח היה 2kg/m 47 ושל הנשים 2kg/m 43. הירידה במשקל הממוצעת התבטאה אצל הגברים בירידה ב BMI של 2kg/m 7.5 ואצל הגברים 2kg/m ב 8.3 .

אצל הנשים הייה שיפור בהפרעות ההשתנה לפי השאלון  ICIQ-SF (p<0.0008 ). והיה שיפור דומה באיכות החיים (p<0001 ). לכל ירידה של ק”ג הי השיפור של 0.05 במדד  ICIQ.

אצל נשים היה שיפור בנוקטוריה, תדירות ההשתנה, הרגשת הריקון המלא ובדחיפות. כמו כן הודגם שיפור אצל הנשים באיבוד שתן במאמץ. אבל כאשר בוצעה התאמה לירידה במשקל ומשך הזמן שחלף מהניתוח נמצאה הרעה במצב איבוד השתן מדחיפות. לא נמצא שיפור דומה בהפרעות ההשתנה אצל הגברים.  

ב 83% מהגברים דווח על הפרעה בתפקוד המיני לפני הניתוח. כאשר בוצעה התאמה לירידה במשקל לאחר הניתוח לא היה שום שיפור באף אחד מהמדדים של ה IIEF.

המחברים מסכמים כי בנשים יש שיפור כללי ואיבוד השתן מדחיפות ומאמץ ושיפור באיכות החיים. לעומת זאת בגברים לא נמצא שיפור באיבוד השתן מדחיפות. ובגברים לא נמצא שיפור בתפקוד המיני ונמצאה נטייה (לא מובהקת סטטיסטית) להחמרה בתפקוד המיני עם השמן שחולף מניתוח. 

כך שברור שקיימים יתרונות בריאותיים בניתוחים העוזרים לירידה במשקל הן אצל גברים והן אצל נשים, אך בגברים הניתוחים לא משפרים משמעותית את הפרעות ההשתנה והתפקוד המיני. 

Ranasinghe WK, Wright T, Attia J, McElduff P, Doyle T, Bartholomew M, Hurley K, Persad RA.: Effects of bariatric surgery on urinary and sexual function. BJU Int. 2010 Jul 26.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים