GERD/Gastritis

מומחים מקנדה אינם תומכים בהשלמת בדיקות סקר לסרטן וושט בחולים עם GERD (מתוך CMAJ)

צוות משימה של מומחים מקנדה ממליץ כנגד בדיקות סקר של מבוגרים עם GERD (Gastroesophageal Reflux Disease) לזיהוי אדנוקרצינומה של הוושט ומצבים טרום-ממאירים, לאור העדר עדויות לתועלת.

המומחים מסבירים כי למרות שגורמי סיכון אחרים עשויים להביא לעליה בסיכון לאדנוקרצינומה של הוושט, מחקרים בנושא לא כללו נתונים מספקים בכל קטגוריה בכדי לתמוך בשינוי ההמלצות לבדיקות סקר על-סמך גורמים אלו.

ברקע להמלצה מסבירים המומחים כי GERD מלווה בעליה של פי 5-7 בסיכון להתפתחות אדנוקרצינומה של הוושט ו-60% מהחולים עם אדנוקרצינומה של הוושט דיווחו על היסטוריה של GERD. עם זאת, מרבית החולים עם GERD כרוני לא יפתחו אדנוקרצינומה של הוושט וניבוי ההתקדמות לממאירות עדיין מהווה אתגר לא-פשוט.

המומחים בחנו אם בדיקות סקר אנדוסקופיות של חולים עם GERD כרוני ללא תסמינים חשודים יובילו לזיהוי ממאירות בשלב מוקדם יותר, יסייעו בזיהוי נגעים טרום-ממאירים הניתנים לטיפול, דוגמת וושט על-שם בארט ודיספלזיה, יפחיתו התקדמות לאדנוקרצינומה של הוושט, או יפחיתו תמותה.

ישנם רק שני מחקרי עוקבה רטרוספקטיביים להערכת התועלת של בדיקות סקר, בהשוואה לאי השלמת בדיקות סקר בחולים עם GERD כרוני. מחקר אחד לא מצא כל שיפור משמעותי בהישרדות בטווח הארוך ומחקר לא היה מספק בכדי לקבוע אם בדיקות סקר מפחיתות את שלב הממאירות בעת האבחנה או את סיכויי התמותה.

חמישה מחקרים אקראיים ומבוקרים ומחקר עוקבה אחד השלימו השוואה בין בדיקות סקר שונות ולא זיהו הבדלים מובהקים סטטיסטית בשיעורי אבחנה של וושט על-שם בארט או דיספלזיה בין הגישות השונות ולא תועדו מקרים של אדנוקרצינומה של הוושט.

לאור העדויות המוגבלות בנוגע לתועלת של בדיקות סקר, צוות המשימה בחן גם מחקרים להערכת התועלת של טיפול בוושט על-שם בארט, דיספלזיה, או אדנוקרצינומה של הוושט בשלב 1. מהנתונים עולות עדויות בדרגת ודאות נמוכה או נמוכה מאוד לפיהן הטיפול עשוי לשפר שיעורי הכחדה או הסרת דיספלזיה, אך התועלת מבחינת התמותה אינה ידועה.

המומחים סבורים כי אין צפי להשלמת מחקרים נוספים במטרה למצוא תשובה לשאלה אם יש תועלת להשלמת גסטרוסקופיה לזיהוי סרטן וושט בחולים עם GERD כרוני.

CMAJ, online July 6, 2020

לידיעה במדסקייפ

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים