IBS

האם דרגה נמוכה של דלקת אחראית לתסמינים דמויי IBS בחולים עם מחלת מעי דלקתית? (מתוך American Journal of Gastroenterology)

מאת ד”ר בן פודה שקד

ממחקר חדש אשר פורסם בגיליון אפריל של ירחון American Journal of Gastroenterology עולה כי כשחולים עם מחלת מעי דלקתית (Inflammatory Bowel Disease, IBD) המצויים ברמיסיה מתייצגים עם תסמינים המתאימים לתסמונת המעי הרגיש (Irritable Bowel Syndrome, IBS), הסיבה הינה ככל הנראה דרגה נמוכה של דלקת ולא IBS ממשי.

במטרה לזהות את הגורם לתסמינים דמויי IBS בחולי IBD, ביקשו החוקרים במחקרם זה למדוד את רמות ה-Calprotectin בצואה, שהינו סמן לדלקת של המעי. רמות הסמן היו לדבריהם גבוהות יותר בקרב חולים עם מחלת מעי דלקתית המציגים תסמינים דמויי IBS בהשוואה לכאלו שאינם מראים תסמינים אלו, וכן בהשוואה לקבוצות ביקורת.

החוקרים טוענים כי עבודתם זו מספקת ראיות משכנעות לפיהן תסמינים דמויי IBS משקפים פעילות מתמשכת של מחלת המעי הדלקתית בחולים אלו. במסגרת המחקר בן שני החלקים, העריכו החוקרים בתחילה 62 חולים עם מחלת קרוהן וכן 44 חולים עם דלקת כיבית של המעי (Ulcerative Colitis, UC). רמיסיה של המחלה הוגדרה על פי הקריטריונים הקליניים המתאימים, מדדי פעילות המחלה ורמות ה-C-reactive protein (CRP). הם מציינים כי על בסיס נתונים אלו, היו מצויים כל החולים ברמיסיה. על אף האמור, 37 מחולי הקרוהן (59.7%) ו-17 מחולי ה-UC (38.6%) ענו על קריטריוני Rome II להגדרת תסמונת המעי הרגיש.

על מנת להעריך את הגורם הסביר לתסמיני ה-IBS, ריבדו החוקרים את המשתתפים על פי האתיולוגיה ל-IBD ועל פי מצב תסמיני ה-IBS שהציגו. בנוסף, נותחו נתונים ביחס לשתי קבוצות ביקורת: האחת כללה 34 נשים בריאות ללא תסמינים גסטרואינטסטינליים, והשנייה כללה 41 נשים עם IBS מוכח.

החוקרים מדווחים כי רמות ה-Calprotectin בצואה היו גבוהות יותר בקרב חולי הקרוהן שהראו תסמינים של IBS בהשוואה לאלו ללא תסמינים אלו (415 לעומת 175 מ”ג לק”ג; p = 0.009). באותו האופן, היו רמות אלו גבוהות יותר בקרב חולי UC עם תסמיני IBS בהשוואה לחולי UC ללא תסמינים אלו (591 לעומת 230 מ”ג לק”ג; p = 0.004). החוקרים מוסיפים כי רמות ה-Calprotectin בצואה בחולים עם מחלות מעי דלקתיות עלו על אלו של הנבדקים בקבוצות הביקורת, גם ללא תלות במצב תסמיני ה-IBS.

החוקרים מסכמים כי עבודתם זו מאשרת את תקיפותה של בדיקת רמות ה-Calprotectin בהבחנה בין IBD ובין IBS או נבדקים בקבוצות הביקורת, ומדגימה פעם נוספת כי רמות אלו מצויות בטווח הנורמה בקרב חולים עם IBS. בנוסף, בעוד שחולי IBD מסוימים עשויים להתאים מבחינה טכנית להגדרות של תסמונת המעי הרגיש גם כן, הרי שנוכחות תסמינים המתאימים ל-IBS צריכים תמיד להיות מפורשים לטענתם כפעילות תת-קלינית של מחלתם הבסיסית.

Am J Gastroenterol 2010

לידיעה במדסקייפ

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים