Leukemias

מקומו של Azacitidine בטיפול בחולים עם תסמונת מיאלודיספלסטית בסיכון גבוה (J Clin Oncol)

עדויות חדשות תומכות בשימוש ב- Azacitidine (וידאזה) כטיפול הבחירה בחולים עם תסמונת מיאלודיספלסטית (MDS או Myelodysplastic Syndrome) וצפוי להישאר טיפול הבחירה במצבים אלו, לפחות בשלב זה. במאמר שפורסם בכתב העת Journal of Clinical Oncology מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי בחולים עם MDS בסיכון מוגבר, טיפול משולב על-בסיס Azacitidine הוביל לשיעורי תגובה כוללים דומים לטיפול מונותרפי ב- Azacitidine, אם כי בחולים עם CMML תועדה תועלת מטיפול משולב ב- Azacitidine עם Lenalidomide.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי Azacitidine הינו טיפול קו-ראשון סטנדרטי בחולים עם MDS בסיכון מוגבר. לדבריהם, עד כה לא היה ידוע אם טיפול משולב המבוסס על Azacitidine ו-Lenalidomide (רבלימיד) או Vorinostat הוביל לשיעורי תגובה טובים יותר.

מחקר North American Intergroup Study S1117 הינו מחקר בשלב II/III בו חולקו באקראי חולים עם MDS בסיכון מוגבר ו-CMML (Chronic Myelomonocytic Leukemia) ביחס 1:1:1: לטיפול ב- Azacitidine (75 מ”ג/מ”ר/יום בימים 1-7 במחזור של 28 ימים); Azacitidine עם Lenalidomide; או Azacitidine עם Vorinostat. התוצא העיקרי היה שיפור שיעורי תגובה כוללים.

מבין 277 חולים מ-90 מרכזים, 92 טופלו ב- Azacitidine, 93 טופלו במשלב Azacitidine עם Lenalidomide ו-92 טופלו במשלב Azacitidine עם Vorinostat. חציון גיל המשתתפים עמד על 70 שנים ו-53 חולים אובחנו עם CMML (19%).

אירועים חריגים חמורים היו דומים בין הקבוצות השונות, אם כי השכיחות הייתה גבוהה יותר בקבוצות תחת טיפול משולב, לעומת טיפול מונותרפי. לאחר חציון מעקב של 23 חודשים, שיעורי התגובה הכוללים עמד על 38% עם טיפול ב- Azacitidine, 49% עם משלב Azacitidine ו-Lenalidomide ו-27% עם משלב Azacitidine ו-Vorinostat. בחולים עם CMML, שיעורי התגובה המלאה היו גבוהים יותר עם משלב Azacitidine ו-Lenalidomide לעומת Azacitidine בלבד (68% לעומת 28%, p=0.02) אך דומים בכל תתי הקבוצות הציטוגנטיות, כמו גם משך ההפוגה וההישרדות הכוללת.

שיעורי התגובה הכוללים היו גבוהים יותר עם מוטאציות DNMT3A ונמוכים יותר עם SRSF2, בעוד שמשך התגובה הכוללת השתפר עם פחות מוטאציות. הפחתת מינון Lenalidomide לוותה בהישרדות כוללת פחות טובה (יחס סיכון של 1.30).

החוקרים מסכמים וכותבים כי בחולים עם MDS בסיכון מוגבר שטופלו במשלב על-בסיס Azacitidine תועדו שיעורי תגובה דומים ל- Azacitidine בלבד, אם כי באלו עם CMML תועדה תועלת רבה יותר למשלב Azacitidine עם Lenalidomide. ייתכן כי יעילות טיפול משולב הושפעה משינויי מינון הטיפול.

J Clin Oncol. Published August 20, 2017

לידיעה במדסקייפ

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים