Leukemias

אין תועלת להשתלה אלוגנאית בחולים עם ALL היפו-דיפלואידי (J Clin Oncol.)

בילדים עם ALL (Acute Lymphoblastic Leukemia) היפו-דיפלואידי אין מקום להשתלה המטופויאטית אלוגנאית מאחר וזו לא מובילה לשיפור הפרוגנוזה או התוצאות בחולים אלו, כך מדווחים חוקרים מארצות הברית במאמר שפורסם בכתב העת Journal of Clinical Oncology.

החוקרים ביקשו לקבוע את הגורמים הפרוגנוסטיים והתועלת של השתלה המטופויאטית אלוגנאית בילדים עם אבחנה חדשה של ALL היפו-דיפלואידי, אשר טופלו במסגרת מחקרים קליניים. במסגרת המחקר הרטרוספקטיבי כללו החוקרים נתונים אודות 306 חולים עם ALL היפו-דיפלואידי, אשר טופלו ב-16 מרכזים או קבוצות מחקר בין 1997-2013. המאפיינים הקליניים והביולוגיים, תגובה מוקדמת לטיפול כפי שנקבע לפי הערכת MRD (Minimal Residual Disease), טיפול עם או ללא פרוטוקולים לפי סיווג MRD והשתלה אלוגנאית נבחנו להערכת ההשפעה על התוצאות.

לאחר חציון מעקב של 6.6 שנים, שיעורי ההישרדות ללא-אירועים עמדו על 55.1% לאחר חמש שנים ושיעורי ההישרדות הכוללים עמדו על 61.2% ב-272 החולים הזמינים להערכה.

החוקרים מדווחים כי מספר משתנים נקשרו עם פרוגנוזה טובה יותר, כולל העדר עדות ל-MRD בתום השראת הפוגה, היפו-דיפלואידית גבוהה עם 44 כרומוזומים וטיפול בפרוטוקולים לפי MRD עם שיעורי הישרדות ללא-אירועים לאחר חמש שנים של 75%, 74% ו-62%, בהתאמה. לאחר הוצאת חולים עם היפו-דיפלואידיות גבוהה עם 44 כרומוזומים ותקנון לזמן המתנה להשתלה ולמשתנים אחרים, ההישרדות ללא-מחלה לא הייתה שונה באופן משמעותי בין 42 החולים לאחר השתלה ו-186 החולים שקיבלו טיפול כימותרפי בלבד, עם שיעורי הישרדות משוערים לאחר חמש שנים של 59% לעומת 51.5%, בהתאמה.

השתלה אלוגנאית לא השפיעה משמעותית על התוצאים, בהשוואה לכימותרפיה בלבד, בפרט בתת-קבוצה של חולים ללא עדות ל-MRD לאחר השלמת השראת הפוגה.

החוקרים מסכמים וכותבים כי טיפולים המסווגים לפי MRD הובילו לשיפור התוצאות בילדים עם ALL היפו-דיפלואידי. השתלה אלוגנאית לא הביאה לשיפור משמעותי בתוצאות בכלל החולים, בפרט באלו בהם לא הייתה עדות ל-MRD בתום תקופת האינדוקציה.

J Clin Oncol. Published online January 18, 2019

לידיעה במדסקייפ

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים