Neonatology other

האם ילדים שנולדו לפני המועד נמצאים בסיכון מוגבר לפתח השמנה? (CME)

ההשמנה היא בעיה נפוצה בבריאות הציבור ופוגעת ב 17% מהנוער ו- 35% מהמבוגרים בארצות הברית. הגורמים ברקע המחלה הם גנטיים וסביבתיים כולל השמנה באם, קצב העלייה במשקל בחיים העובריים, עישון בתקופת ההיריון, שינה ועלייה מופרזת במשקל בעת הינקות.

הגורמים הסביבתיים מתחילים להשפיע מוקדם בחיים ולכן יש לנקוט בצעדי מניעה מוקדם ככל האפשר, רצוי  ב- 1000 הימים הראשונים לחיים דהיינו  מתחילת ההתעברות ועד גיל שנתיים. ידוע שעלייה מהירה במשקל בשנתיים הראשונות של החיים עלולה להוביל להשמנה, לעלייה בלחץ הדם ולמחלה מטבולית בילדים שנולדו במועד או קרוב למועד. מנגד, לא ידוע אם תופעה זו חלה גם על ילדים שנולדו לפני השבוע ה 34 להיריון. תינוקות שנולדו הרבה לפני המועד כלומר  extremely preterm-  ועם משקל לידה נמוך מאד extremely low birth weight  עולים לאט במשקל בחודשי החיים הראשונים, ואחר כך משפרים את קצב העלייה בהתבגרות כדי להגיע למשקל המקובל לפי גילם תהליך המתואר כ –  “catch-up growth” משקלם של מתבגרים בני 14 עד 20 שנולדו הרבה לפני המועד אינו שונה ממשקלם של מתבגרים שנולדו במועד. באחד המחקרים המעטים המתמקדים בעלייה במשקל של תינוקות שנולדו הרבה לפני המועד ה – BMI עלה מהר יותר בהשוואה לתינוקות שנולדו במועד וזאת עד גיל 11. מגיל זה והלאה ה -BMI  היה דומה לזה של קבוצת הבקרה. בקבוצה אחת של תינוקת שנולדו במשקל לידה נמוך מאד, שכיחות ההשמנה בגיל שמונה הייתה 12%  ובגיל 14- 19%, שיעור השמנה הדומה לזה של האוכלוסייה שנולדה במועד. בקרב תינוקות שנולדו במשקל לידה נמוך מאוד, גורמים מבשרים BMI גבוה בגיל 14 כללו, משקל לידה, גזע-  משקל גבוה יותר בקרב לבנים, מין גבוה יותר בקרב בנות, משקל- האם וקצב העלייה במשקל בינקות ובילדות. אף אחד מהמחקרים שחקר העלייה במשקל של תינוקות שנולדו הרבה לפני הזמן, אף לא אחד  בדק למעלה מ- 250 ילדים.

כמו כן אף לא אחד ממחקרים אלה נערך במאה ה 21 תקופה בה שיעור ההשמנה עלה ב- 15%, לכן מטרת המחקר לפנינו הייתה לבדוק גורמים אפשריים להשמנה בתקופה הפרינטלית, בינקות ובילדות המוקדמת שעלולים לגרום למשקל יתר או להשמנה בגיל 10 בקבוצת ילדים גדולה שנולדו הרבה לפני המועד בזמן מגפת ההשמנה הנוכחית.
המחקר נערך באופן פרוספקטיבי בכמה מרכזים במסגרת מעקב אחרי תינוקות שנולדו במשקל לידה נמוך מאד. 1506 תינוקות נרשמו בתחילת המחקר, ו-  1198 אותרו בגיל 10 לבדיקת המעקב. סך הכול ה- BMI נבדק אצל 871 ילדים בגיל 10.

מהתוצאות עולה  שכאשר ה- BMI של האם לפני ההיריון היה מעל 25, ואם התינוק שייך ל- לרבעון העליון מבחינת העלייה במשקל בשנה הראשונה, אזי היה סיכון מוגבר למשקל יתר ולהשמנה בגיל 10. כמו כן ילדים במשפחות חד הוריות היו בסיכון להשמנה ואלו שהיו בחשיפה לעשן סיגריות היו בסיכון למשקל יתר בילדות המאוחרת.

החוקרים כותבים ומסכמים שהסיכון למשקל יתר ולהשמנה בקרב ילדים שנולדו במשקל לידה נמוך מאוד אינו שונה מהסיכון בקרב ילדים שנולדו במועד.
המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics  לחודש נובמבר 2018. 


 Antecedents of obesity among children  born extremely preterm
Wood CT and others, Pediatrics 2018;142: e20180519

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים